Like-Anime ดูAnime ดูการ์ตูนออนไลน์ อนิเมะซับไทย การ์ตูนซับไทย การ์ตูนพากย์ไทย

ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ ภาค 2 เพลงหมัดฟ้าคำราม

ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ ภาค 2 เพลงหมัดฟ้าคำราม

สมัยที่ยังไม่มีลิขสิทธิ์ การ์ตูนเรื่องนี้เคยได้รับการจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์หลายเจ้าด้วยกัน จึงมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป คือ หมัดเทพเจ้าดาวเหนือ กับ ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ แต่ในภายหลัง สำนักพิมพ์วิบูลย์กิจ ก็เป็นผู้ได้รับลิขสิทธิ์ตีพิมพ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และใช้ชื่อเรื่องภาษาไทยว่า "ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ" โดยในช่วงแรก สำนักพิมพ์วิบูลย์กิจ เคยตีพิมพ์ ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ ในรูปแบบของหนังสือการ์ตูนปกแข็ง ซึ่งมีความหนามากกว่าหนังสือการ์ตูนทั่วไป (กำหนดไว้ 15 เล่มจบ) และมีราคาค่อนข้างสูง ทว่าเมื่อได้ตีพิมพ์ออกมาถึงเล่มที่ 9 เศรษฐกิจภายในประเทศก็เกิดการเปลี่ยนแปลง ทำให้ทางสำนักพิมพ์ต้องหยุดตีพิมพ์ไปชั่วคราว ต่อมาเมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว ทางสำนักพิมพ์ก็คิดจะตีพิมพ์ต่อ แต่เนื่องจากต้นทุนในการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น จะส่งผลให้ตัวหนังสือมีราคาสูงขึ้นตามไปด้วย ทางสำนักพิมพ์จึงตัดสินใจไม่ตีพิมพ์ต่อ เนื่องจากเกรงว่านักอ่านจะไม่มีกำลังซื้อพอ และเปลี่ยนมาตีพิมพ์แบบหนังสือการ์ตูนขนาดปกติ 27 เล่มจบในที่สุด

ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ ภาค 2 เพลงหมัดฟ้าคำราม Ep 1

ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ ภาค 2 เพลงหมัดฟ้าคำราม Ep 2

ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ ภาค 2 เพลงหมัดฟ้าคำราม Ep 3

ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ ภาค 2 เพลงหมัดฟ้าคำราม Ep 4

ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ ภาค 2 เพลงหมัดฟ้าคำราม Ep 5

ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ ภาค 2 เพลงหมัดฟ้าคำราม Ep 6

ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ ภาค 2 เพลงหมัดฟ้าคำราม Ep 7

ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ ภาค 2 เพลงหมัดฟ้าคำราม Ep 8

ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ ภาค 2 เพลงหมัดฟ้าคำราม Ep 9

ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ ภาค 2 เพลงหมัดฟ้าคำราม Ep 10

ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ ภาค 2 เพลงหมัดฟ้าคำราม Ep 11

ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ ภาค 2 เพลงหมัดฟ้าคำราม Ep 12

ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ ภาค 2 เพลงหมัดฟ้าคำราม Ep 13

ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ ภาค 2 เพลงหมัดฟ้าคำราม Ep 14

ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ ภาค 2 เพลงหมัดฟ้าคำราม Ep 15

ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ ภาค 2 เพลงหมัดฟ้าคำราม Ep 16

ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ ภาค 2 เพลงหมัดฟ้าคำราม Ep 17

ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ ภาค 2 เพลงหมัดฟ้าคำราม Ep 18

ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ ภาค 2 เพลงหมัดฟ้าคำราม Ep 19

ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ ภาค 2 เพลงหมัดฟ้าคำราม Ep 20

ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ ภาค 2 เพลงหมัดฟ้าคำราม Ep 21

ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ ภาค 2 เพลงหมัดฟ้าคำราม Ep 22

ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ ภาค 2 เพลงหมัดฟ้าคำราม Ep 23

ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ ภาค 2 เพลงหมัดฟ้าคำราม Ep 24

ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ ภาค 2 เพลงหมัดฟ้าคำราม Ep 25

ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ ภาค 2 เพลงหมัดฟ้าคำราม Ep 26