Like-Anime ดูAnime ดูการ์ตูนออนไลน์ อนิเมะซับไทย การ์ตูนซับไทย การ์ตูนพากย์ไทย

Basilisk เนตรสยบมาร

Basilisk เนตรสยบมาร

ในปี พ.ศ. 2157 หรือปีเคโชที่ 19 โทคุงาวะ อิเอยาสุในวัย 73 ปี ออกจากตำแหน่งโชกุนและมอบอำนาจให้กับฮิเดะทาดะผู้ เป็นบุตรชาย หลังจากนั้นย่อมต้องมีการเลือกทายาทคนต่อไปว่าใครจะได้เป็น โชกุนต่อจากฮิเดะทาดะ ระหว่างทาเคะจิโยะ พี่ชายผู้โง่เขลาหรือคุนิจิโยะน้องชายผู้ชาญฉลาดเพื่อไม่ให้เหล่าขุนนางเกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวกอิเอยาสุที่จำเป็นต้องตัดสินใจเลือกโดยเร็วจึงสั่งให้ยกเลิกสัญญาสงบศึกระหว่าง ตระกูลนินจาสองตระกูล อันได้แก่ สึบะงาคุเระแห่ง อิงะ และ มันจิดานิแห่งโคงะ ต้อง ต่อสู้กันเพื่อตัดสินว่าหลานคนใดของโทคุงาวะ อิเอยาสุจะขึ้นเป็นโชกุนคนต่อไปโดยให้ทั้งสองฝ่ายส่งยอดฝีมือ 10 คนเข้าห้ำหั่นกันในการตัดสินว่าใครจะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งโชกุนรายชื่อของนินจาของทั้งสองฝ่ายจะถูก เขียนลงในกระดาษสองแผ่นแต่ละฝ่ายจะครอบครองไว้คนละแผ่นชื่อของผู้เสีย ชีวิตจะต้องถูกขีดฆ่าด้วยเลือดถ้าหากฝ่ายโคงะมันจิดานิชนะคุนิจิโยะจะได้รับตำแหน่งโชกุนในขณะที่ทาเคะจิโยะจะได้ตำแหน่งเมื่ออิงะสึบะงาคุเระเป็นฝ่ายชนะทั้งสองตระกูลที่สงบศึกกันมานานต่างเก็บงำ ความแค้นไว้ในใจ เมื่อสัญญาสงบศึกถูกยกเลิกจึงต่อสู้กันโดยไม่ลังเลเว้น แต่ทายาทของหัวหน้าทั้งสองตระกูลคือโคงะเก็นโนสุเกะ และอิงะโอโบโระที่ในตอนแรกหวังจะรักษาสันติภาพด้วยการแต่งงานของทั้งคู่แต่เมื่อต้องมาต่อสู้กันจึงไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้อีกต่อไป...

Basilisk เนตรสยบมาร : : : : : Ep 1 : : : : :

Basilisk เนตรสยบมาร : : : : : Ep 2 : : : : :

Basilisk เนตรสยบมาร : : : : : Ep 3 : : : : :

Basilisk เนตรสยบมาร : : : : : Ep 4 : : : : :

Basilisk เนตรสยบมาร : : : : : Ep 5 : : : : :

Basilisk เนตรสยบมาร : : : : : Ep 6 : : : : :

Basilisk เนตรสยบมาร : : : : : Ep 7 : : : : :

Basilisk เนตรสยบมาร : : : : : Ep 8 : : : : :

Basilisk เนตรสยบมาร : : : : : Ep 9 : : : : :

Basilisk เนตรสยบมาร : : : : : Ep 10 : : : : :

Basilisk เนตรสยบมาร : : : : : Ep 11 : : : : :

Basilisk เนตรสยบมาร : : : : : Ep 12 : : : : :

Basilisk เนตรสยบมาร : : : : : Ep 13 : : : : :

Basilisk เนตรสยบมาร : : : : : Ep 14 : : : : :

Basilisk เนตรสยบมาร : : : : : Ep 15 : : : : :

Basilisk เนตรสยบมาร : : : : : Ep 16: : : : :

Basilisk เนตรสยบมาร : : : : : Ep 17: : : : :

Basilisk เนตรสยบมาร : : : : : Ep 18 : : : : :

Basilisk เนตรสยบมาร : : : : : Ep 19: : : : :

Basilisk เนตรสยบมาร : : : : : Ep 20: : : : :

Basilisk เนตรสยบมาร : : : : : Ep 21 : : : : :

Basilisk เนตรสยบมาร : : : : : Ep 22 : : : : :

Basilisk เนตรสยบมาร : : : : : Ep 23 : : : : :

Basilisk เนตรสยบมาร : : : : : Ep 24: : : : :