Like-Anime ดูAnime ดูการ์ตูนออนไลน์ อนิเมะซับไทย การ์ตูนซับไทย การ์ตูนพากย์ไทย

Casshern Sins เพาะพันธุ์มนุษย์เหล็กถล่มสงครามจักรกล

Casshern Sins เพาะพันธุ์มนุษย์เหล็กถล่มสงครามจักรกล

โลกถึงคราว เสื่อมสลาย หุ่นยนต์ที่คิดว่าเป็นอมตะ ถึงคราวผุพัง ชิ้นส่วนพังทลายลงอย่างรวดเร็ว เพราะเข้าสู่ยุคแห่งการเสื่อมสลาย สาเหตุมาจาก “ชายผู้ฆ่าตะวัน ที่ได้ชื่อว่าจันทรา” คือ Casshern ได้ฆ่าผู้เป็นความหวังของโลก(ตะวัน) ที่ได้ชื่อว่าจันทรา(ลูน่า คู่หมั่นในเนื้อเรื่องเดิม) หลักจากที่แคชชาร์นได้ฆ่าลูน่าไป โลกก็เข้าสู่ยุคแห่งการเสื่อมสลาย ยุคของหุ่นยนต์ได้จบลงและ โลกก็ได้ตายลงอย่างช้าๆ

Casshern Sins เพาะพันธุ์มนุษย์เหล็กถล่มสงครามจักรกล Ep 1

Casshern Sins เพาะพันธุ์มนุษย์เหล็กถล่มสงครามจักรกล Ep 2

Casshern Sins เพาะพันธุ์มนุษย์เหล็กถล่มสงครามจักรกล Ep 3

Casshern Sins เพาะพันธุ์มนุษย์เหล็กถล่มสงครามจักรกล Ep 4

Casshern Sins เพาะพันธุ์มนุษย์เหล็กถล่มสงครามจักรกล Ep 5

Casshern Sins เพาะพันธุ์มนุษย์เหล็กถล่มสงครามจักรกล Ep 6

Casshern Sins เพาะพันธุ์มนุษย์เหล็กถล่มสงครามจักรกล Ep 7

Casshern Sins เพาะพันธุ์มนุษย์เหล็กถล่มสงครามจักรกล Ep 8

Casshern Sins เพาะพันธุ์มนุษย์เหล็กถล่มสงครามจักรกล Ep 9

Casshern Sins เพาะพันธุ์มนุษย์เหล็กถล่มสงครามจักรกล Ep 10

Casshern Sins เพาะพันธุ์มนุษย์เหล็กถล่มสงครามจักรกล Ep 11

Casshern Sins เพาะพันธุ์มนุษย์เหล็กถล่มสงครามจักรกล Ep 12

Casshern Sins เพาะพันธุ์มนุษย์เหล็กถล่มสงครามจักรกล Ep 13

Casshern Sins เพาะพันธุ์มนุษย์เหล็กถล่มสงครามจักรกล Ep 14

Casshern Sins เพาะพันธุ์มนุษย์เหล็กถล่มสงครามจักรกล Ep 15

Casshern Sins เพาะพันธุ์มนุษย์เหล็กถล่มสงครามจักรกล Ep 16

Casshern Sins เพาะพันธุ์มนุษย์เหล็กถล่มสงครามจักรกล Ep 17

Casshern Sins เพาะพันธุ์มนุษย์เหล็กถล่มสงครามจักรกล Ep 18

Casshern Sins เพาะพันธุ์มนุษย์เหล็กถล่มสงครามจักรกล Ep 19

Casshern Sins เพาะพันธุ์มนุษย์เหล็กถล่มสงครามจักรกล Ep 20

Casshern Sins เพาะพันธุ์มนุษย์เหล็กถล่มสงครามจักรกล Ep 21

Casshern Sins เพาะพันธุ์มนุษย์เหล็กถล่มสงครามจักรกล Ep 22

Casshern Sins เพาะพันธุ์มนุษย์เหล็กถล่มสงครามจักรกล Ep 23

Casshern Sins เพาะพันธุ์มนุษย์เหล็กถล่มสงครามจักรกล Ep 24