Like-Anime ดูAnime ดูการ์ตูนออนไลน์ อนิเมะซับไทย การ์ตูนซับไทย การ์ตูนพากย์ไทย

Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 1-26 ซับไทย

ซับไทย 01/02/2019
Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 1-26 ซับไทย

แคลร์ เด็กสาวหนึ่งในองค์การล่าปิศาจทางตะวันตก ผู้ซึ่งมีปิศาจอยู่ในตัว ถือเป็นครึ่งคนครึ่งปิศาจที่มีหน้าที่ปราบปรามปิศาจร้ายเพื่อปกป้องมนุษย์ บุคคลทั่วไปเรียกพวกเธอว่า “เคลย์มอร์” เนื่องจากดาบขนาดใหญ่ที่ใช้เป็นอาวุธฆ่าฟันปิศาจนั่นเอง และเคลย์มอร์ทุกคนมีจุดเด่น คือ สีของเส้นผมและลูกตาเป็นสีเงินบ่งบอกถึงพลังปิศาจที่ซ่อนอยู่ในตัว ซึ่งเป็นที่มา ฉายาของพวกเธอ “แม่มดตาสีเงิน”

Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 01 ซับไทย

Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 02 ซับไทย

Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 03 ซับไทย

Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 04 ซับไทย

Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 05 ซับไทย

Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 06 ซับไทย

Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 07 ซับไทย

Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 08 ซับไทย

Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 09 ซับไทย

Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 10 ซับไทย

Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 12 ซับไทย

Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 14 ซับไทย

Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 15 ซับไทย

Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 16 ซับไทย

Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 17 ซับไทย

Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 18 ซับไทย

Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 19 ซับไทย

Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 20 ซับไทย

Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 21 ซับไทย

Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 22 ซับไทย

Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 23 ซับไทย

Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 24 ซับไทย

Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 25 ซับไทย

Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 26 ซับไทย