Like-Anime ดูAnime ดูการ์ตูนออนไลน์ อนิเมะซับไทย การ์ตูนซับไทย การ์ตูนพากย์ไทย

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่

เรื่องเกิดขึ้นในหมู่บ้านเพนกวิน โดย ดร. เซมเบ้ หรือ ดร.โนริมากิ เซมเบ้ ซึ่งเป็นนักประดิษฐ์ ได้ทำการประดิษฐ์หุ่นยนต์ที่เหมือนมนุษย์ที่ชื่อว่าโนริมากิ อาราเล่ขึ้นมา แต่ในเวอร์ชันใหม่นั้น ดร.สลัมป์ตั้งใจจะสร้างหุ่นยนต์คนใช้สุดสวย แต่ได้เกิดฟ้าผ่าขึ้น จนทำให้อุปกรณ์ได้รวนขึ้นมา แล้วสร้างหุ่นยนต์เด็กผู้หญิงมาแทน หลังจากนั้น ก็ได้พบกับไข่ในยุคไดโนเสาร์ ซึ่งฟักออกมาแล้วก็ได้เด็กผมสีเขียว (ในเวอร์ชันใหม่เป็นสีทอง) อาราเล่ได้ตั้งชื่อว่า"โนริมากิ กั๊ตซิลล่า"ซึ่งเป็นคำประสมระหว่าง ก็อตซิลล่ากับกาเมล่า โดยเรียกสั้นๆว่า"กั๊ตจัง"

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 1

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 2

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 3

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 4

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 5

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 6

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 7

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 8

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 9

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 10

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 11

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 12

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 13

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 14

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 15

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 16

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 17

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 18

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 19

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 20

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 21

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 22

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 23

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 24

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 25

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 26

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 27

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 28

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 29

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 30

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 31

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 32

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 33

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 34

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 35

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 36

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 37

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 38

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 39

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 40

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 41

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 42

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 43

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 44

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 45

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 46

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 47

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 48

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 49

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 50

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 51

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 52

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 53

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 54

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 55

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 56

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 57

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 58

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 59

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 60

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 61

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 62

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 63

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 64

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 65

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 66

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 67

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 68

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 69

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 70

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 71

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 72

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 73

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 74

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 75

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 76

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 77

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 78

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 79

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 80

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 81

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 82

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 83

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 84

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 85

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 86

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 87

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 88

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 89

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 90

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 91

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 92

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 93

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 94

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 95

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 96

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 97

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 98

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 99

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 100

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 101

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 102

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 103

Dr. Slump & Arale ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ Ep 104