Like-Anime ดูAnime ดูการ์ตูนออนไลน์ อนิเมะซับไทย การ์ตูนซับไทย การ์ตูนพากย์ไทย

Dusk Maiden Of Amnesia คนสืบผี

Dusk Maiden Of Amnesia คนสืบผี

โรงเรียนเอกชนเซย์เคียว ที่มีอายุเก่าแก่กว่าหกสิบปี ซึ่งประกอบด้วยอาคารหลายๆหลังเชื่อมต่อๆกัน เพื่อสามารถรองรับนักเรียนได้ตั้งแต่ชั้นระดับมัธยมต้น จนถึงนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแห่งนี้ได้มีการบูรณะขยับขยายพื้นที่อย่างต่อเนื่องเรื่อยมา จนโครงสร้างภายในที่เป็นของเก่าได้ถูกปิดและถูกทิ้งไว้ ห้องเรียนกลายเป็นห้องเก็บบันไดไม่ได้ใช้งาน, ทางเดินเหมือนตรอกซอก

Dusk Maiden Of Amnesia คนสืบผี : : : : : Ep 1 : : : : :

Dusk Maiden Of Amnesia คนสืบผี : : : : : Ep 2 : : : : :

Dusk Maiden Of Amnesia คนสืบผี : : : : : Ep 3 : : : : :

Dusk Maiden Of Amnesia คนสืบผี : : : : : Ep 4 : : : : :

Dusk Maiden Of Amnesia คนสืบผี : : : : : Ep 5 : : : : :

Dusk Maiden Of Amnesia คนสืบผี : : : : : Ep 6 : : : : :

Dusk Maiden Of Amnesia คนสืบผี : : : : : Ep 7 : : : : :

Dusk Maiden Of Amnesia คนสืบผี : : : : : Ep 8 : : : : :

Dusk Maiden Of Amnesia คนสืบผี : : : : : Ep 9 : : : : :

Dusk Maiden Of Amnesia คนสืบผี : : : : : Ep 10 : : : : :

Dusk Maiden Of Amnesia คนสืบผี : : : : : Ep 11 : : : : :

Dusk Maiden Of Amnesia คนสืบผี : : : : : Ep 12 : : : : :

Dusk Maiden Of Amnesia คนสืบผี : : : : : Ep 13 : : : : :