Like-Anime ดูAnime ดูการ์ตูนออนไลน์ อนิเมะซับไทย การ์ตูนซับไทย การ์ตูนพากย์ไทย

Fune wo Amu กว่าจะเป็นพจนานุกรมสักเล่ม [ซับไทย]

ซับไทย 31/01/2019
Fune wo Amu กว่าจะเป็นพจนานุกรมสักเล่ม [ซับไทย]

เรื่องราวของ Majime Mitsuya ชายหนุ่มจริงจัง แต่มักผู้จาไม่เข้าหูคน กับ Nishioka Masashi ชายหนุ่มผู้เข้ากับคนอื่นได้ง่าย กับเรื่องราวมิตรภาพ, ความมุ่งมั่น และความชื่นชอบในงานของพวกเขา ในบริษัทที่ทำพจนานุกรมเล่มใหม่ที่ชื่อว่า The Great Passage

Fune wo Amu กว่าจะเป็นพจนานุกรมสักเล่ม [ซับไทย] Ep 1

Fune wo Amu กว่าจะเป็นพจนานุกรมสักเล่ม [ซับไทย] Ep 2

Fune wo Amu กว่าจะเป็นพจนานุกรมสักเล่ม [ซับไทย] Ep 3

Fune wo Amu กว่าจะเป็นพจนานุกรมสักเล่ม [ซับไทย] Ep 4

Fune wo Amu กว่าจะเป็นพจนานุกรมสักเล่ม [ซับไทย] Ep 5

Fune wo Amu กว่าจะเป็นพจนานุกรมสักเล่ม [ซับไทย] Ep 6

Fune wo Amu กว่าจะเป็นพจนานุกรมสักเล่ม [ซับไทย] Ep 7

Fune wo Amu กว่าจะเป็นพจนานุกรมสักเล่ม [ซับไทย] Ep 8

Fune wo Amu กว่าจะเป็นพจนานุกรมสักเล่ม [ซับไทย] Ep 9

Fune wo Amu กว่าจะเป็นพจนานุกรมสักเล่ม [ซับไทย] Ep 10

Fune wo Amu กว่าจะเป็นพจนานุกรมสักเล่ม [ซับไทย] Ep 11