Like-Anime ดูAnime ดูการ์ตูนออนไลน์ อนิเมะซับไทย การ์ตูนซับไทย การ์ตูนพากย์ไทย

Gaoranger ขบวนการสรรพสัตว์ กาโอเรนเจอร์

Gaoranger ขบวนการสรรพสัตว์ กาโอเรนเจอร์

ในอดีตเมื่อประมาณ 1,000 ปี ก่อน ค.ศ. 2000 กลุ่มอสูรชั่วร้าย นาม ออร์ค ได้ทำการเข่นฆ่ามนุษย์อย่างเลือดเย็นและใช้ด้านมืดของมนุษย์เป็นพลังงานเพิ่มชีวิต แต่แล้ว เหล่าสรรพสัตว์และมุราชาคิ หญิงร่างทรงแห่งเทพเจ้าสรรพสัตว์ รวมไปถึงเหล่านักรบกาโอเรนเจอร์รุ่นแรก ต่างร่วมใจกันปราบปรามและทำการผนึกออร์ค ได้เป็นผลสำเร็จ ปัจจุบัน ในปีค.ศ. 2001 ออร์ค ได้หลุดจากการจองจำและเริ่มทำการยึดครองโลกอีกครั้ง เทโทมุ หลานสาวของมุราชาคิ ได้ทำการตามหาผู้สืบเชื้อสายนักรบกาโอเรนเจอร์และผู้มีคุณสมบัติที่สามารถสื่อถึงจิตวิญญาณแห่งสรรพสัตว์ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการคืนชีพของออร์คอีกครั้ง

Gaoranger ขบวนการสรรพสัตว์ กาโอเรนเจอร์ Ep 1

Gaoranger ขบวนการสรรพสัตว์ กาโอเรนเจอร์ Ep 2

Gaoranger ขบวนการสรรพสัตว์ กาโอเรนเจอร์ Ep 3

Gaoranger ขบวนการสรรพสัตว์ กาโอเรนเจอร์ Ep 4

Gaoranger ขบวนการสรรพสัตว์ กาโอเรนเจอร์ Ep 5

Gaoranger ขบวนการสรรพสัตว์ กาโอเรนเจอร์ Ep 6

Gaoranger ขบวนการสรรพสัตว์ กาโอเรนเจอร์ Ep 7

Gaoranger ขบวนการสรรพสัตว์ กาโอเรนเจอร์ Ep 8

Gaoranger ขบวนการสรรพสัตว์ กาโอเรนเจอร์ Ep 9

Gaoranger ขบวนการสรรพสัตว์ กาโอเรนเจอร์ Ep 10

Gaoranger ขบวนการสรรพสัตว์ กาโอเรนเจอร์ Ep 11

Gaoranger ขบวนการสรรพสัตว์ กาโอเรนเจอร์ Ep 12

Gaoranger ขบวนการสรรพสัตว์ กาโอเรนเจอร์ Ep 13

Gaoranger ขบวนการสรรพสัตว์ กาโอเรนเจอร์ Ep 14

Gaoranger ขบวนการสรรพสัตว์ กาโอเรนเจอร์ Ep 15

Gaoranger ขบวนการสรรพสัตว์ กาโอเรนเจอร์ Ep 16

Gaoranger ขบวนการสรรพสัตว์ กาโอเรนเจอร์ Ep 17

Gaoranger ขบวนการสรรพสัตว์ กาโอเรนเจอร์ Ep 18

Gaoranger ขบวนการสรรพสัตว์ กาโอเรนเจอร์ Ep 19

Gaoranger ขบวนการสรรพสัตว์ กาโอเรนเจอร์ Ep 20

Gaoranger ขบวนการสรรพสัตว์ กาโอเรนเจอร์ Ep 21

Gaoranger ขบวนการสรรพสัตว์ กาโอเรนเจอร์ Ep 22

Gaoranger ขบวนการสรรพสัตว์ กาโอเรนเจอร์ Ep 23

Gaoranger ขบวนการสรรพสัตว์ กาโอเรนเจอร์ Ep 24

Gaoranger ขบวนการสรรพสัตว์ กาโอเรนเจอร์ Ep 25

Gaoranger ขบวนการสรรพสัตว์ กาโอเรนเจอร์ Ep 26

Gaoranger ขบวนการสรรพสัตว์ กาโอเรนเจอร์ Ep 27

Gaoranger ขบวนการสรรพสัตว์ กาโอเรนเจอร์ Ep 28

Gaoranger ขบวนการสรรพสัตว์ กาโอเรนเจอร์ Ep 29

Gaoranger ขบวนการสรรพสัตว์ กาโอเรนเจอร์ Ep 30

Gaoranger ขบวนการสรรพสัตว์ กาโอเรนเจอร์ Ep 31

Gaoranger ขบวนการสรรพสัตว์ กาโอเรนเจอร์ Ep 32

Gaoranger ขบวนการสรรพสัตว์ กาโอเรนเจอร์ Ep 33

Gaoranger ขบวนการสรรพสัตว์ กาโอเรนเจอร์ Ep 34

Gaoranger ขบวนการสรรพสัตว์ กาโอเรนเจอร์ Ep 35

Gaoranger ขบวนการสรรพสัตว์ กาโอเรนเจอร์ Ep 36

Gaoranger ขบวนการสรรพสัตว์ กาโอเรนเจอร์ Ep 37

Gaoranger ขบวนการสรรพสัตว์ กาโอเรนเจอร์ Ep 38

Gaoranger ขบวนการสรรพสัตว์ กาโอเรนเจอร์ Ep 39

Gaoranger ขบวนการสรรพสัตว์ กาโอเรนเจอร์ Ep 40

Gaoranger ขบวนการสรรพสัตว์ กาโอเรนเจอร์ Ep 41

Gaoranger ขบวนการสรรพสัตว์ กาโอเรนเจอร์ Ep 42

Gaoranger ขบวนการสรรพสัตว์ กาโอเรนเจอร์ Ep 43

Gaoranger ขบวนการสรรพสัตว์ กาโอเรนเจอร์ Ep 44

Gaoranger ขบวนการสรรพสัตว์ กาโอเรนเจอร์ Ep 45

Gaoranger ขบวนการสรรพสัตว์ กาโอเรนเจอร์ Ep 46

Gaoranger ขบวนการสรรพสัตว์ กาโอเรนเจอร์ Ep 47

Gaoranger ขบวนการสรรพสัตว์ กาโอเรนเจอร์ Ep 48

Gaoranger ขบวนการสรรพสัตว์ กาโอเรนเจอร์ Ep 49

Gaoranger ขบวนการสรรพสัตว์ กาโอเรนเจอร์ Ep 50

Gaoranger ขบวนการสรรพสัตว์ กาโอเรนเจอร์ Ep 51