Like-Anime ดูAnime ดูการ์ตูนออนไลน์ อนิเมะซับไทย การ์ตูนซับไทย การ์ตูนพากย์ไทย

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย

เมื่อ 5 ปีก่อนได้มีการระเบิดครั้งใหญ่และได้มีพลังงานที่ชื่อว่า nanites ได้ลอยเข้าสู่ชั้นบรรยากาศทำให้มนุษย์บางคนติดเชื้อนี้เข้าไปและถ้าปล่อยไว้นานก็จะกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดที่มีชื่อเรียกว่า EVO มันจะทำร้ายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้า ต่อมาได้มีองกรค์เพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามที่ชื่อว่า Providence ถูกสร้างขึ้นเพื่อรวบรวมมนุษย์ที่ติดเชื้อและรักษาพวกเขา เร็กซ์ ชายหนุ่มอายุ 15 ปีก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ติดเชื้อ nanites แต่เร็กซ์แตกต่างกับพวก EVO มากที่สุดคือเร็กซ์สามารถควบคุมพลังของตัวเองและเปลี่ยนร่างกลายให้เป็นเครื่องจักรได้ทั้งยังสามารถรักษาพวก EVO ให้กลายร่างกลับเป็นมนุษย์ได้ด้วย และอยู่ภายใต้การทำงานของ Agent Six หัวหน้าของเร็กซ์ที่คอยทำภารกิจร่วมกันเพื่อไขปริศนาของเชื้อ nanites และหยุดยั้งมันให้ได้

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย : : : : : Ep 1 : : : : :

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย : : : : : Ep 2 : : : : :

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย : : : : : Ep 3 : : : : :

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย : : : : : Ep 4 : : : : :

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย : : : : : Ep 5 : : : : :

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย : : : : : Ep 6 : : : : :

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย : : : : : Ep 7: : : : :

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย : : : : : Ep 8: : : : :

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย : : : : : Ep 9 : : : : :

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย : : : : : Ep 10: : : : :

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย : : : : : Ep 11: : : : :

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย : : : : : Ep 12: : : : :

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย : : : : : Ep 13: : : : :

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย : : : : : Ep 14 : : : : :

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย : : : : : Ep 15 : : : : :

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย : : : : : Ep 16 : : : : :

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย : : : : : Ep 17 : : : : :

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย : : : : : Ep 18 : : : : :

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย : : : : : Ep 19 : : : : :

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย : : : : : Ep 20 : : : : :

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย : : : : : Ep 21 : : : : :

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย : : : : : Ep 22 : : : : :

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย : : : : : Ep 23 : : : : :

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย : : : : : Ep 24 : : : : :

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย : : : : : Ep 25 : : : : :

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย : : : : : Ep 26 : : : : :

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย : : : : : Ep 27 : : : : :

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย : : : : : Ep 28 : : : : :

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย : : : : : Ep 29 : : : : :

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย : : : : : Ep 30 : : : : :

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย : : : : : Ep 31 : : : : :

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย : : : : : Ep 32 : : : : :

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย : : : : : Ep 33 : : : : :

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย : : : : : Ep 34 : : : : :

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย : : : : : Ep 35 : : : : :

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย : : : : : Ep 36 : : : : :

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย : : : : : Ep 37 : : : : :

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย : : : : : Ep 38 : : : : :

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย : : : : : Ep 39 : : : : :

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย : : : : : Ep 40 : : : : :

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย : : : : : Ep 41 : : : : :

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย : : : : : Ep 42 : : : : :

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย : : : : : Ep 43 : : : : :

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย : : : : : Ep 44 : : : : :

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย : : : : : Ep 45 : : : : :

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย : : : : : Ep 46 : : : : :

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย : : : : : Ep 47 : : : : :

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย : : : : : Ep 48 : : : : :

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย : : : : : Ep 49 : : : : :

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย : : : : : Ep 50 : : : : :

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย : : : : : Ep 51 : : : : :

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย : : : : : Ep 52 : : : : :

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย : : : : : Ep 53 : : : : :

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย : : : : : Ep 54 : : : : :

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย : : : : : Ep 55 : : : : :

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย : : : : : Ep 56 : : : : :

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย : : : : : Ep 57 : : : : :

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย : : : : : Ep 58 : : : : :

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย : : : : : Ep 59 : : : : :

Generator Rex เร็กซ์พลังจักรกลมหาประลัย : : : : : Ep 60 : : : : :