Like-Anime ดูAnime ดูการ์ตูนออนไลน์ อนิเมะซับไทย การ์ตูนซับไทย การ์ตูนพากย์ไทย

Gintama กินทามะ Season 1

Gintama กินทามะ Season 1

เรื่องย่อ กล่าวถึงฉากในเมืองเอโดะ (คือโตเกียวในปัจจุบัน เอโดะเปลี่ยนชื่อเป็นโตเกียวในปี พ.ศ. 2405) ประเทศญี่ปุ่น ในยุคเอโดะ ยุคที่มนุษย์ต่างดาวที่เรียกกันว่า ชาวสวรรค์ ได้มาตั้งรกรากบนโลกมนุษย์ ชาวสวรรค์ได้ออกคำสั่งริบยศถาบรรดาศักดิ์และยึดดาบของซามูไรไปทำให้ยุค รุ่งเรืองของซามูไรได้จบสิ้นลง ชาวสวรรค์ได้มีอำนาจเหนือเอโดะมากยิ่งขึ้น แต่ยังมีคนหนึ่งที่ยังยึดมั่นในจิตวิญญาณของซามูไร เขาชื่อ ซากาตะ กินโทกิ เคยเป็นนักรบซามูไรต่อต้านชาวสวรรค์ ปัจจุบันเปิดร้านรับจ้างสารพัด มีผู้ช่วยคือ ชิมูระ ชินปาจิ หนุ่มแว่นที่ทำงานเพื่อเรียนรู้จิตวิญญาณของซามูไร และคางุระ เด็กหญิงชาวสวรรค์เผ่ายาโตะ ทั้งสามทำงานรับจ้างเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าเช่าบ้านและเลี้ยงชีวิตในยุคมืดของ ซามูไร

Gintama กินทามะ : : : : : Ep 1-2 : : : : :

Gintama กินทามะ : : : : : Ep 3 : : : : :

Gintama กินทามะ : : : : : Ep 4 : : : : :

Gintama กินทามะ : : : : : Ep 5 : : : : :

Gintama กินทามะ : : : : : EP 6 : : : : :

Gintama กินทามะ : : : : : EP 7 : : : : :

Gintama กินทามะ : : : : : Ep 8 : : : : :

Gintama กินทามะ : : : : : Ep 9 : : : : :

Gintama กินทามะ : : : : : Ep 10 : : : : :

Gintama กินทามะ : : : : : Ep 11 : : : : :

Gintama กินทามะ : : : : : Ep 12 : : : : :

Gintama กินทามะ : : : : : Ep 13 : : : : :

Gintama กินทามะ : : : : : Ep 14 : : : : :

Gintama กินทามะ : : : : : Ep 15 : : : : :

Gintama กินทามะ : : : : : Ep 16 : : : : :

Gintama กินทามะ : : : : : Ep 17: : : : :

Gintama กินทามะ : : : : : Ep 18: : : : :

Gintama กินทามะ : : : : : Ep 19 : : : : :

Gintama กินทามะ : : : : : Ep 20: : : : :

Gintama กินทามะ : : : : : Ep 21: : : : :

Gintama กินทามะ : : : : : Ep 22: : : : :

Gintama กินทามะ : : : : : Ep 23: : : : :

Gintama กินทามะ : : : : : Ep 24: : : : :

Gintama กินทามะ : : : : : Ep 25: : : : :

Gintama กินทามะ : : : : : Ep 26: : : : :

Gintama กินทามะ : : : : : Ep 27 : : : : :

Gintama กินทามะ : : : : : Ep 28 : : : : :

Gintama กินทามะ : : : : : Ep 29 : : : : :

Gintama กินทามะ : : : : : Ep 30 : : : : :

Gintama กินทามะ : : : : : Ep 31: : : : :

Gintama กินทามะ : : : : : Ep 32: : : : :

Gintama กินทามะ : : : : : Ep 33: : : : :

Gintama กินทามะ : : : : : Ep 34: : : : :

Gintama กินทามะ : : : : : Ep 35: : : : :

Gintama กินทามะ : : : : : Ep 36 : : : : :

Gintama กินทามะ : : : : : Ep 37 : : : : :

Gintama กินทามะ : : : : : Ep 38 : : : : :

Gintama กินทามะ : : : : : Ep 39 : : : : :

Gintama กินทามะ : : : : : Ep 40: : : : :

Gintama กินทามะ : : : : : Ep 41: : : : :

Gintama กินทามะ : : : : : Ep 42: : : : :

Gintama กินทามะ : : : : : Ep 43: : : : :

Gintama กินทามะ : : : : : Ep 44: : : : :

Gintama กินทามะ : : : : : Ep 45 : : : : :

Gintama กินทามะ : : : : : Ep 46 : : : : :

Gintama กินทามะ : : : : : Ep 47 : : : : :

Gintama กินทามะ : : : : : Ep 48 : : : : :

Gintama กินทามะ : : : : : Ep 49 : : : : :