Like-Anime ดูAnime ดูการ์ตูนออนไลน์ อนิเมะซับไทย การ์ตูนซับไทย การ์ตูนพากย์ไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี 7 [ซับไทย]

ซับไทย 30/01/2019
Gintama 2015 กินทามะ ปี 7 [ซับไทย]

กล่าวถึงฉากในเมืองเอโดะ (คือโตเกียวในปัจจุบัน เอโดะเปลี่ยนชื่อเป็นโตเกียวในปี พ.ศ. 2405) ประเทศญี่ปุ่น ในยุคเอโดะ ยุคที่มนุษย์ต่างดาวที่เรียกกันว่า ชาวสวรรค์ ได้มาตั้งรกรากบนโลกมนุษย์ ชาวสวรรค์ได้ออกคำสั่งริบยศถาบรรดาศักดิ์และยึดดาบของซามูไรไปทำให้ยุค รุ่งเรืองของซามูไรได้จบสิ้นลง ชาวสวรรค์ได้มีอำนาจเหนือเอโดะมากยิ่งขึ้น แต่ยังมีคนหนึ่งที่ยังยึดมั่นในจิตวิญญาณของซามูไร เขาชื่อ ซากาตะ กินโทกิ เคยเป็นนักรบซามูไรต่อต้านชาวสวรรค์ ปัจจุบันเปิดร้านรับจ้างสารพัด มีผู้ช่วยคือ ชิมูระ ชินปาจิ หนุ่มแว่นที่ทำงานเพื่อเรียนรู้จิตวิญญาณของซามูไร และคางุระ เด็กหญิงชาวสวรรค์เผ่ายาโตะ ทั้งสามทำงานรับจ้างเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าเช่าบ้านและเลี้ยงชีวิตในยุคมืดของ ซามูไร

Gintama 2015 กินทามะ ปี 7 [ซับไทย] Ep 1

Gintama 2015 กินทามะ ปี 7 [ซับไทย] Ep 2

Gintama 2015 กินทามะ ปี 7 [ซับไทย] Ep 3

Gintama 2015 กินทามะ ปี 7 [ซับไทย] Ep 4

Gintama 2015 กินทามะ ปี 7 [ซับไทย] Ep 5

Gintama 2015 กินทามะ ปี 7 [ซับไทย] Ep 6

Gintama 2015 กินทามะ ปี 7 [ซับไทย] Ep 7

Gintama 2015 กินทามะ ปี 7 [ซับไทย] Ep 8

Gintama 2015 กินทามะ ปี 7 [ซับไทย] Ep 9

Gintama 2015 กินทามะ ปี 7 [ซับไทย] Ep 10

Gintama 2015 กินทามะ ปี 7 [ซับไทย] Ep 11

Gintama 2015 กินทามะ ปี 7 [ซับไทย] Ep 12

Gintama 2015 กินทามะ ปี 7 [ซับไทย] Ep 13

Gintama 2015 กินทามะ ปี 7 [ซับไทย] Ep 35

Gintama 2015 กินทามะ ปี 7 [ซับไทย] Ep 15

Gintama 2015 กินทามะ ปี 7 [ซับไทย] Ep 16

Gintama 2015 กินทามะ ปี 7 [ซับไทย] Ep 17

Gintama 2015 กินทามะ ปี 7 [ซับไทย] Ep 18

Gintama 2015 กินทามะ ปี 7 [ซับไทย] Ep 19

Gintama 2015 กินทามะ ปี 7 [ซับไทย] Ep 20

Gintama 2015 กินทามะ ปี 7 [ซับไทย] Ep 21

Gintama 2015 กินทามะ ปี 7 [ซับไทย] Ep 22

Gintama 2015 กินทามะ ปี 7 [ซับไทย] Ep 23

Gintama 2015 กินทามะ ปี 7 [ซับไทย] Ep 24

Gintama 2015 กินทามะ ปี 7 [ซับไทย] Ep 25

Gintama 2015 กินทามะ ปี 7 [ซับไทย] Ep 26

Gintama 2015 กินทามะ ปี 7 [ซับไทย] Ep 27

Gintama 2015 กินทามะ ปี 7 [ซับไทย] Ep 28

Gintama 2015 กินทามะ ปี 7 [ซับไทย] Ep 29

Gintama 2015 กินทามะ ปี 7 [ซับไทย] Ep 30

Gintama 2015 กินทามะ ปี 7 [ซับไทย] Ep 31

Gintama 2015 กินทามะ ปี 7 [ซับไทย] Ep 32

Gintama 2015 กินทามะ ปี 7 [ซับไทย] Ep 33

Gintama 2015 กินทามะ ปี 7 [ซับไทย] Ep 34

Gintama 2015 กินทามะ ปี 7 [ซับไทย] Ep 35

Gintama 2015 กินทามะ ปี 7 [ซับไทย] Ep 36

Gintama 2015 กินทามะ ปี 7 [ซับไทย] Ep 37

Gintama 2015 กินทามะ ปี 7 [ซับไทย] Ep 38

Gintama 2015 กินทามะ ปี 7 [ซับไทย] Ep 39

Gintama 2015 กินทามะ ปี 7 [ซับไทย] Ep 40

Gintama 2015 กินทามะ ปี 7 [ซับไทย] Ep 41

Gintama 2015 กินทามะ ปี 7 [ซับไทย] Ep 42

Gintama 2015 กินทามะ ปี 7 [ซับไทย] Ep 43

Gintama 2015 กินทามะ ปี 7 [ซับไทย] Ep 44

Gintama 2015 กินทามะ ปี 7 [ซับไทย] Ep 45

Gintama 2015 กินทามะ ปี 7 [ซับไทย] Ep 46

Gintama 2015 กินทามะ ปี 7 [ซับไทย] Ep 47

Gintama 2015 กินทามะ ปี 7 [ซับไทย] Ep 48

Gintama 2015 กินทามะ ปี 7 [ซับไทย] Ep 49

Gintama 2015 กินทามะ ปี 7 [ซับไทย] Ep 50

Gintama 2015 กินทามะ ปี 7 [ซับไทย] Ep 51