Like-Anime ดูAnime ดูการ์ตูนออนไลน์ อนิเมะซับไทย การ์ตูนซับไทย การ์ตูนพากย์ไทย

Guyver : The Bioboosted Armor กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ

Guyver : The Bioboosted Armor กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ

นักเรียนมัธยม ฟุคามะจิ โช บังเอิญเจอสิ่งของหน้าตาประหลาดที่มีก้อนโลหะกลมๆอยู่ตรงกลาง เมื่อลองสัมผัสปรากฏว่า มันได้ขยายตัวออกมาหุ้มห่อและผสานรวมเข้ากับร่างกาย จนมีลักษณะเหมือนสวมชุดเกราะอยู่ เพียงแต่วัสดุนั้นไม่ใช่โลหะกลับมีลักษณะเหมือนผิวหนังของสิ่งมีชีวิต และก้อนโลหะกลมที่เห็นได้ย้ายมาอยู่ที่กลางหน้าผากของโชแทน ในขณะนั้นได้มีกลุ่มคนตรงเข้ามาตามหาสิ่งของหน้าตาประหลาด เมื่อได้เห็นร่างของโชที่เปลี่ยนไป หนึ่งในคนเหล่านั้นก็แปลงร่างเป็นสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่ตรงเข้ามาทำร้ายโช แต่ก็ต้องพบกับความประหลาดใจที่โช ซึ่งอยู่ในสภาพนั้นสามารถหักแขนของสัตว์ประหลาดได้อย่างง่ายดาย ต่อมาโช จึงได้รู้ว่าสิ่งประหลาดนั้นคือ ยูนิต และร่างกายที่สวมยูนิตอยู่จะถูกเรียกว่า กายเวอร์ ส่วนกลุ่มคนเหล่านั้นเป็นคนของ องค์กรโครโนส ที่หวังจะยึดครองโลก และเป็นเจ้าของยูนิต ร่างแปลงที่เปลี่ยนเป็นสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่เรียกว่า โซอานอยด์ ซึ่งพยายามแย่งเอายูนิตคืนกลับมาจากโช เพราะยูนิตมีเพียง 3 ชิ้นเท่านั้น

Guyver : The Bioboosted Armor กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ Ep 1

Guyver : The Bioboosted Armor กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ Ep 2

Guyver : The Bioboosted Armor กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ Ep 3

Guyver : The Bioboosted Armor กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ Ep 4

Guyver : The Bioboosted Armor กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ Ep 5

Guyver : The Bioboosted Armor กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ Ep 6

Guyver : The Bioboosted Armor กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ Ep 7

Guyver : The Bioboosted Armor กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ Ep 8

Guyver : The Bioboosted Armor กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ Ep 9

Guyver : The Bioboosted Armor กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ Ep 10

Guyver : The Bioboosted Armor กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ Ep 11

Guyver : The Bioboosted Armor กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ Ep 12

Guyver : The Bioboosted Armor กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ Ep 13

Guyver : The Bioboosted Armor กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ Ep 14

Guyver : The Bioboosted Armor กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ Ep 15

Guyver : The Bioboosted Armor กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ Ep 16

Guyver : The Bioboosted Armor กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ Ep 17

Guyver : The Bioboosted Armor กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ Ep 18

Guyver : The Bioboosted Armor กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ Ep 19

Guyver : The Bioboosted Armor กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ Ep 20

Guyver : The Bioboosted Armor กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ Ep 21

Guyver : The Bioboosted Armor กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ Ep 22

Guyver : The Bioboosted Armor กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ Ep 23

Guyver : The Bioboosted Armor กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ Ep 24

Guyver : The Bioboosted Armor กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ Ep 25

Guyver : The Bioboosted Armor กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ Ep 26