Like-Anime ดูAnime ดูการ์ตูนออนไลน์ อนิเมะซับไทย การ์ตูนซับไทย การ์ตูนพากย์ไทย

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ + เดอะมูฟวี่

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ + เดอะมูฟวี่

ฮิคารุ ชินโด นักเรียนชั้น ป.6 ได้พบกระดานโกะเก่าแก่ที่ห้องเก็บของที่บ้านคุณตาโดยบังเอิญ วินาทีนั้นวิญญาณของ ฟุจิวาระ โนะ ซาอิ ครูสอนโกะของจักรพรรดิสมัยเฮอังที่สิงอยู่ในกระดานนั้นได้ปรากฏกายขึ้นและย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ยังซอกมุมหนึ่งในจิตใต้สำนึกของฮิคารุแทน ด้วยความฝังใจอันลึกซื้งของซาอิที่มุ่งมั่นเข้าสู่ความเป็น "หัตถ์เทวะ" ทำให้ซาอิต้องผลักดันให้ฮิคารุก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งโกะจนได้มาพบกับ โทยะ อากิระ นักเรียนชั้นป.6 ผู้มีความสามารถในเชิงโกะเทียบเท่ามืออาชีพและได้เล่นโกะด้วยกัน

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 1

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 2

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 3

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 4

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 5

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 6

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 7

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 8

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 9

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 10

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 11

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 12

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 13

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 14

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 15

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 16

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 17

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 18

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 19

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 20

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 21

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 22

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 23

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 24

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 25

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 26

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 27

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 28

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 29

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 30

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 31

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 32

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 33

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 34

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 35

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 36

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 37

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 38

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 39

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 40

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 41

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 42

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 43

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 44

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 45

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 46

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 47

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 48

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 49

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 50

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 51

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 52

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 53

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 54

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 55

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 56

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 57

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 58

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 59

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 60

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 61

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 62

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 63

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 64

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 65

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 66

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 67

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 68

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 69

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 70

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 71

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 72

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 73

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 74

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ Ep 75

The Movie

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ The Movie