Like-Anime ดูAnime ดูการ์ตูนออนไลน์ อนิเมะซับไทย การ์ตูนซับไทย การ์ตูนพากย์ไทย

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 – Ep.148 [ซับไทย]

ซับไทย 30/01/2019
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์  Ep.49 – Ep.148 [ซับไทย]

เรื่องย่อ โดยเรื่องราวในเวอร์ชั่นนี้ ยังคงเป็นเรื่องราวของเหล่าฮันเตอร์ ที่ออกเดินทางไปทั่วโลก เพื่อปฎิบัติภาระกิจที่ยากและ อันตราย เพื่อเพิ่มลำดับของตัวเอง…โดยมี กอร์น เด็กชายอายุ 12 ปี ที่อาศัยอยู่กับน้าสาวชื่อมิโตะ ในเกาะปลาวาฬ ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ที่ชาวประมงอาศัยอยู่กันตัวกอร์นนั้นตั้งแต่เด็กก็เชื่อว่า พ่อและแม่ของเขาเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ตั้งแต่เขายังเด็กเพราะทุกคนรวมทั้งน้า ของเขาบอกอย่างนั้นแต่ทว่าเมื่อเขาได้ทราบความจริงเกี่ยวกับพ่อ เขาจึงตัดสินใจ ที่จะออกเดินทางตามรอยของพ่อที่เป็นฮันเตอร์ที่ยิ่งใหญ่ในตำ นาน ระหว่างการเดินทาง กอร์นก็ได้พบ กับ คิรัวร์ คุราปิก้าและ เลโอลีโอ พวกเขาต้องทดสอบคุณสมบัติมากมายเพื่อไปถึง เป้าหมายของการเป็นฮันเตอร์… ? แล้วพวกเขาต้องเจอกับอุปสรรคและแบบทดสอบอะไรบ้าง มา ร่วมสุ้นและเป็นกำลังใจให้เขาได้ใน hunter x hunter 2011

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 49

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 50

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 51

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 52

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 53

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 54

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 55

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 56

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 57

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 58

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 59

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 60

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 61

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 62

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 63

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 64

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 65

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 66

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 67

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 68

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 69

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 70

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 71

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 72

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 73

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 74

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 75

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 76

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 77

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 78

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 79

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 80

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 81

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 82

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 83

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 84

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 85

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 86

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 87

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 88

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 89

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 90

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 91

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 92

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 93

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 94

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 95

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 96

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 97

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 98

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 99

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 100

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 101

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 102

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 103

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 104

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 105

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 106

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 107

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 108

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 109

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 110

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 111

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 112

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 113

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 114

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 115

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 116

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 117

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 118

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 119

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 120

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 121

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 122

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 123

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 124

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 125

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 126

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 127

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 128

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 129

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 130

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 131

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 132

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 133

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 134

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 135

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 136

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 137

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 138

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 139

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 140

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 141

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 142

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 143

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 144

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 145

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 146

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 147

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep.49 - Ep.148 [ซับไทย] Ep 148