Like-Anime ดูAnime ดูการ์ตูนออนไลน์ อนิเมะซับไทย การ์ตูนซับไทย การ์ตูนพากย์ไทย

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์

ฮันเตอร์ในการ์ตูนเรื่องนี้หมายถึงกลุ่มคนที่สอบผ่านการคัดเลือกทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยการสอบในแต่ละปีจะเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับทางกรรมการผู้คุมสอบ เมื่อสอบผ่านแล้วจะมีการมอบการ์ดฮันเตอร์ เพื่อแสดงตัวว่าเป็นฮันเตอร์ที่แท้จริง สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ใช้เป็นบัตรผ่านสำหรับเข้าประเทศหรือสถานที่ ที่ห้ามคนทั่วไปเข้า หรือแม้แต่ ใช้เป็นหลักประกันในการกู้เงินเป็นจำนวนมากๆได้ และมีการจัดระดับตามความสามารถในการสร้างชื่อเสียงและช่วยเหลือสังคมได้

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep 1

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep 2

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep 3

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep 4

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep 5

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep 6

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep 7

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep 8

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep 9

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep 10

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep 11

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep 12

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep 14

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep 15

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep 16

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep 17

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep 18

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep 19

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep 20

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep 21

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep 22

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep 23

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep 24

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep 25

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep 27

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep 28

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep 29

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep 30

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep 31

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep 32

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep 33

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep 34

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep 35

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep 36

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep 37

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep 38

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep 39

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep 40

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep 41

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep 42

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep 43

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep 44

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep 45

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep 46

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep 47

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Ep 48