Like-Anime ดูAnime ดูการ์ตูนออนไลน์ อนิเมะซับไทย การ์ตูนซับไทย การ์ตูนพากย์ไทย

Infinite Stratos ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า

Infinite Stratos ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า

เรื่องย่อ : เมื่อโลกเข้าสู่ยุคอนาคต เทคโนโลยีใหม่อย่างเครื่องกลเหิรฟ้า IS Infinite Stratos ได้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ได้เฉพาะผู้หญิงเท่านั้น การใช้ IS ของอิจิกะและสาวน้อยทั้ง 5 คนได้ผ่านพ้นไปอย่างดุเดือดในภาคแรก ภาคสองก็จะปะทุขึ้นอีกครั้งด้วยตัวละครใหม่และภาระกิจครั้งใหม่ !

Infinite Stratos ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า : : : : : Ep 1 : : : : :

Infinite Stratos ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า : : : : : Ep 2 : : : : :

Infinite Stratos ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า : : : : : Ep 3 : : : : :

Infinite Stratos ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า : : : : : Ep 4 : : : : :

Infinite Stratos ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า : : : : : Ep 5 : : : : :

Infinite Stratos ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า : : : : : Ep 6 : : : : :

Infinite Stratos ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า : : : : : Ep 7 : : : : :

Infinite Stratos ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า : : : : : Ep 8 : : : : :

Infinite Stratos ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า : : : : : Ep 9 : : : : :

Infinite Stratos ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า : : : : : Ep 10 : : : : :

Infinite Stratos ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า : : : : : Ep 11 : : : : :

Infinite Stratos ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า : : : : : Ep 12 : : : : :

Infinite Stratos ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า : : : : : Ep 13 : : : : :