Like-Anime ดูAnime ดูการ์ตูนออนไลน์ อนิเมะซับไทย การ์ตูนซับไทย การ์ตูนพากย์ไทย

Kamen Rider Gaim มาสค์ไรเดอร์ไกมุ [ พากย์ไทย ]

Kamen Rider Gaim มาสค์ไรเดอร์ไกมุ [ พากย์ไทย ]

เนื้อเรื่อง เมืองหลวงแห่งเศรษฐกิจเมืองใหม่ "ซาวาเมะ" ยังมีกลุ่มวัยรุ่นที่รักในการเต้นสตรีทแดนซ์อยู่ และกลุ่มวัยรุ่นเหล่านั้น ก็กำลังฮิตเกมอัญเชิญสัตว์ขนาดเล็ก "อินเวส" ด้วยอุปกรณ์ที่ชื่อว่า "ล็อกซีด" มาสู้กันอยู่ และระหว่างที่เปิดเกมนั้นเองประตูแห่งโลกต่างมิติจะเปิดออกมา และประตูนั้นเองก็เป็นสิ่งที่เชื้อเชิญตัวอันตรายเข้าสู้โลกเพื่อเข้าจู่โจมมนุษย์

Kamen Rider Gaim มาสค์ไรเดอร์ไกมุ [ พากย์ไทย ] Ep 1

Kamen Rider Gaim มาสค์ไรเดอร์ไกมุ [ พากย์ไทย ] Ep 2

Kamen Rider Gaim มาสค์ไรเดอร์ไกมุ [ พากย์ไทย ] Ep 3

Kamen Rider Gaim มาสค์ไรเดอร์ไกมุ [ พากย์ไทย ] Ep 4

Kamen Rider Gaim มาสค์ไรเดอร์ไกมุ [ พากย์ไทย ] Ep 5

Kamen Rider Gaim มาสค์ไรเดอร์ไกมุ [ พากย์ไทย ] Ep 6

Kamen Rider Gaim มาสค์ไรเดอร์ไกมุ [ พากย์ไทย ] Ep 7

Kamen Rider Gaim มาสค์ไรเดอร์ไกมุ [ พากย์ไทย ] Ep 8

Kamen Rider Gaim มาสค์ไรเดอร์ไกมุ [ พากย์ไทย ] Ep 9

Kamen Rider Gaim มาสค์ไรเดอร์ไกมุ [ พากย์ไทย ] Ep 10

Kamen Rider Gaim มาสค์ไรเดอร์ไกมุ [ พากย์ไทย ] Ep 11

Kamen Rider Gaim มาสค์ไรเดอร์ไกมุ [ พากย์ไทย ] Ep 12

Kamen Rider Gaim มาสค์ไรเดอร์ไกมุ [ พากย์ไทย ] Ep 13

Kamen Rider Gaim มาสค์ไรเดอร์ไกมุ [ พากย์ไทย ] Ep 14

Kamen Rider Gaim มาสค์ไรเดอร์ไกมุ [ พากย์ไทย ] Ep 15

Kamen Rider Gaim มาสค์ไรเดอร์ไกมุ [ พากย์ไทย ] Ep 16

Kamen Rider Gaim มาสค์ไรเดอร์ไกมุ [ พากย์ไทย ] Ep 17

Kamen Rider Gaim มาสค์ไรเดอร์ไกมุ [ พากย์ไทย ] Ep 18

Kamen Rider Gaim มาสค์ไรเดอร์ไกมุ [ พากย์ไทย ] Ep 19

Kamen Rider Gaim มาสค์ไรเดอร์ไกมุ [ พากย์ไทย ] Ep 20

Kamen Rider Gaim มาสค์ไรเดอร์ไกมุ [ พากย์ไทย ] Ep 21

Kamen Rider Gaim มาสค์ไรเดอร์ไกมุ [ พากย์ไทย ] Ep 22

Kamen Rider Gaim มาสค์ไรเดอร์ไกมุ [ พากย์ไทย ] Ep 23

Kamen Rider Gaim มาสค์ไรเดอร์ไกมุ [ พากย์ไทย ] Ep 24

Kamen Rider Gaim มาสค์ไรเดอร์ไกมุ [ พากย์ไทย ] Ep 25

Kamen Rider Gaim มาสค์ไรเดอร์ไกมุ [ พากย์ไทย ] Ep 26

Kamen Rider Gaim มาสค์ไรเดอร์ไกมุ [ พากย์ไทย ] Ep 27

Kamen Rider Gaim มาสค์ไรเดอร์ไกมุ [ พากย์ไทย ] Ep 28

Kamen Rider Gaim มาสค์ไรเดอร์ไกมุ [ พากย์ไทย ] Ep 29

Kamen Rider Gaim มาสค์ไรเดอร์ไกมุ [ พากย์ไทย ] Ep 30

Kamen Rider Gaim มาสค์ไรเดอร์ไกมุ [ พากย์ไทย ] Ep 31

Kamen Rider Gaim มาสค์ไรเดอร์ไกมุ [ พากย์ไทย ] Ep 31

Kamen Rider Gaim มาสค์ไรเดอร์ไกมุ [ พากย์ไทย ] Ep 32

Kamen Rider Gaim มาสค์ไรเดอร์ไกมุ [ พากย์ไทย ] Ep 33

Kamen Rider Gaim มาสค์ไรเดอร์ไกมุ [ พากย์ไทย ] Ep 34

Kamen Rider Gaim มาสค์ไรเดอร์ไกมุ [ พากย์ไทย ] Ep 35

Kamen Rider Gaim มาสค์ไรเดอร์ไกมุ [ พากย์ไทย ] Ep 36

Kamen Rider Gaim มาสค์ไรเดอร์ไกมุ [ พากย์ไทย ] Ep 37

Kamen Rider Gaim มาสค์ไรเดอร์ไกมุ [ พากย์ไทย ] Ep 38

Kamen Rider Gaim มาสค์ไรเดอร์ไกมุ [ พากย์ไทย ] Ep 39

Kamen Rider Gaim มาสค์ไรเดอร์ไกมุ [ พากย์ไทย ] Ep 40

Kamen Rider Gaim มาสค์ไรเดอร์ไกมุ [ พากย์ไทย ] Ep 1

Kamen Rider Gaim มาสค์ไรเดอร์ไกมุ [ พากย์ไทย ] Ep 42

Kamen Rider Gaim มาสค์ไรเดอร์ไกมุ [ พากย์ไทย ] Ep 43

Kamen Rider Gaim มาสค์ไรเดอร์ไกมุ [ พากย์ไทย ] Ep 44

Kamen Rider Gaim มาสค์ไรเดอร์ไกมุ [ พากย์ไทย ] Ep 45

Kamen Rider Gaim มาสค์ไรเดอร์ไกมุ [ พากย์ไทย ] Ep 46

Kamen Rider Gaim มาสค์ไรเดอร์ไกมุ [ พากย์ไทย ] Ep 47 [End]