Like-Anime ดูAnime ดูการ์ตูนออนไลน์ อนิเมะซับไทย การ์ตูนซับไทย การ์ตูนพากย์ไทย

Kamen Rider V6 คาเมนไรเดอร์ อเมซอน

Kamen Rider V6 คาเมนไรเดอร์ อเมซอน

คาเมนไรเดอร์อมาซอนส์ เป็นหนึ่งในผลงานโปรเจกต์ของ ซูเปอร์ฮีโร่เยียร์ ซึ่งเป็นโปรเจกต์ในโอกาสฉลอง 45 ปี โทะกุซะสึชุดคาเมนไรเดอร์ และฉลอง 40 ขบวนการ โทะกุซะสึชุดขบวนการนักสู้[2][3] โดยเนื้อหาของเรื่องได้ถูกดัดแปลงให้มีความมืดมนและเหมาะสำหรับผู้ใหญ่กว่าละครโทรทัศน์ต้นฉบับชุด "คาเมนไรเดอร์อมาซอน" แม้ละครชุดนี้จะถูกจัดให้เป็นคาเมนไรเดอร์ซีรีส์ในยุคเฮเซระยะที่ 2 ก็ตาม แต่เส้นเวลาของเนื้อหาในเรื่องกลับแยกเป็นเอกเทศจากโลกของคาเมนไรเดอร์ซีรีส์เรื่องอื่นๆ ไม่ถูกนับรวมเป็นเนื้อหาต่อเนื่องกับเรื่องราวในซีรีส์หลัก เมื่อแรกเริ่มนั้นละครชุดนี้เผยแพร่จำกัดเฉพาะทางเว็บไซต์ Amazon Video Prime ในประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2016 เป็นต้นมา มีจำนวนทั้งหมด 13 ตอน หลังจากนั้นจึงได้มีการนำมาออกอากาศซ้ำทางสถานีโทรทัศน์ BS Asahi (เป็นสถานีโทรทัศน์ผ่านทางดาวเทียมของช่องทีวีอาซาฮี) เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม ค.ศ. 2016 และทางช่อง Tokyo MX เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม ค.ศ. 201

Kamen Rider V6 คาเมนไรเดอร์ อเมซอน Ep 1

Kamen Rider V6 คาเมนไรเดอร์ อเมซอน Ep 2

Kamen Rider V6 คาเมนไรเดอร์ อเมซอน Ep 3

Kamen Rider V6 คาเมนไรเดอร์ อเมซอน Ep 4

Kamen Rider V6 คาเมนไรเดอร์ อเมซอน Ep 5

Kamen Rider V6 คาเมนไรเดอร์ อเมซอน Ep 6

Kamen Rider V6 คาเมนไรเดอร์ อเมซอน Ep 7

Kamen Rider V6 คาเมนไรเดอร์ อเมซอน Ep 8

Kamen Rider V6 คาเมนไรเดอร์ อเมซอน Ep 9

Kamen Rider V6 คาเมนไรเดอร์ อเมซอน Ep 10

Kamen Rider V6 คาเมนไรเดอร์ อเมซอน Ep 11

Kamen Rider V6 คาเมนไรเดอร์ อเมซอน Ep 12

Kamen Rider V6 คาเมนไรเดอร์ อเมซอน Ep 13

Kamen Rider V6 คาเมนไรเดอร์ อเมซอน Ep 14

Kamen Rider V6 คาเมนไรเดอร์ อเมซอน Ep 15

Kamen Rider V6 คาเมนไรเดอร์ อเมซอน Ep 16

Kamen Rider V6 คาเมนไรเดอร์ อเมซอน Ep 17

Kamen Rider V6 คาเมนไรเดอร์ อเมซอน Ep 18

Kamen Rider V6 คาเมนไรเดอร์ อเมซอน Ep 19

Kamen Rider V6 คาเมนไรเดอร์ อเมซอน Ep 20

Kamen Rider V6 คาเมนไรเดอร์ อเมซอน Ep 21

Kamen Rider V6 คาเมนไรเดอร์ อเมซอน Ep 22

Kamen Rider V6 คาเมนไรเดอร์ อเมซอน Ep 23

Kamen Rider V6 คาเมนไรเดอร์ อเมซอน Ep 24