Like-Anime ดูAnime ดูการ์ตูนออนไลน์ อนิเมะซับไทย การ์ตูนซับไทย การ์ตูนพากย์ไทย

Kenichi The Mightiest Disciple ลูกแกะพันธุ์เสือเค็นอิจิ

Kenichi The Mightiest Disciple ลูกแกะพันธุ์เสือเค็นอิจิ

เนื้อเรื่องมุ่งเน้นไปยังส่วนของ "เคนอิจิ ชิราฮามะ" ผู้ซึ่งถึงจุดพลิกผันของชีวิตขณะเป็นนักเรียนไฮสคูลวัย 16 ปี เขาเป็นผู้ที่ไม่มีพรสวรรค์ด้านการต่อสู้ใดๆ เลย แต่อยู่มาวันหนึ่งเขาได้พบกับ "มิอุ" นักเรียนหญิงห้องเดียวกันกับเขา และได้เห็นมิอุต่อสู้กับนักเลงที่คิดจะมาทำมิดีมิร้ายกับเธออย่างกล้าหาญ แต่ตัวเคนอิจิเองกลับไม่สามารถทำอะไรได้ นอกจากดูมิอุต่อสู้เท่านั้น ด้วยความชื่นชมในตัวของมิอุ กับทั้งเกลียดในความไม่เอาไหนของตัวเอง ทำให้เขาตัดสินใจไปเรียนศิลปะการต่อสู้ที่สำนัก "เรียวซัมปาคุ" ซึ่งเป็นสำนักที่เป็นบ้านของมิอุนั่นเอง ในสำนักนี้ประกอบด้วยอาจารย์ที่ชำนาญศิลปะการต่อสู้แขนงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ยูยิสสู คาราเต้ กังฟู มวยไทย หรือแม้แต่อาจารย์ผู้ชำนาญการใช้อาวุธทุกประเภท โดยมี "ฮายาโตะ" เจ้าสำนักผู้มีฝีมือเป็นเลิศ การเรียนศิลปะการต่อสู้ของเคนอิจิเต็มไปด้วยความยากลำบาก เพราะเขาเป็นลูกศิษย์เพียงคนเดียว แต่ต้องฝึกศิลปะการต่อสู้ทุกประเภทที่เหล่าบรรดาอาจารย์ของเขาฝึกสอนให้ หนึ่งในอาจารย์ของเขาคือ "อาภาไชย หอภาไชย" อาจารย์สอนมวยไทย เป็นผู้ที่ทำให้เคนอิจิเกือบตายอยู่หลายหน เพราะอาภาไชยไม่รู้จักออมมือ ทำให้เคนอิจิกลัวอาภาไชยมาก

Kenichi The Mightiest Disciple ลูกแกะพันธุ์เสือเค็นอิจิ Ep 1

Kenichi The Mightiest Disciple ลูกแกะพันธุ์เสือเค็นอิจิ Ep 2

Kenichi The Mightiest Disciple ลูกแกะพันธุ์เสือเค็นอิจิ Ep 3

Kenichi The Mightiest Disciple ลูกแกะพันธุ์เสือเค็นอิจิ Ep 4

Kenichi The Mightiest Disciple ลูกแกะพันธุ์เสือเค็นอิจิ Ep 5

Kenichi The Mightiest Disciple ลูกแกะพันธุ์เสือเค็นอิจิ Ep 6

Kenichi The Mightiest Disciple ลูกแกะพันธุ์เสือเค็นอิจิ Ep 7

Kenichi The Mightiest Disciple ลูกแกะพันธุ์เสือเค็นอิจิ Ep 8

Kenichi The Mightiest Disciple ลูกแกะพันธุ์เสือเค็นอิจิ Ep 9

Kenichi The Mightiest Disciple ลูกแกะพันธุ์เสือเค็นอิจิ Ep 10

Kenichi The Mightiest Disciple ลูกแกะพันธุ์เสือเค็นอิจิ Ep 11

Kenichi The Mightiest Disciple ลูกแกะพันธุ์เสือเค็นอิจิ Ep 12

Kenichi The Mightiest Disciple ลูกแกะพันธุ์เสือเค็นอิจิ Ep 13

Kenichi The Mightiest Disciple ลูกแกะพันธุ์เสือเค็นอิจิ Ep 35

Kenichi The Mightiest Disciple ลูกแกะพันธุ์เสือเค็นอิจิ Ep 15

Kenichi The Mightiest Disciple ลูกแกะพันธุ์เสือเค็นอิจิ Ep 16

Kenichi The Mightiest Disciple ลูกแกะพันธุ์เสือเค็นอิจิ Ep 17

Kenichi The Mightiest Disciple ลูกแกะพันธุ์เสือเค็นอิจิ Ep 18

Kenichi The Mightiest Disciple ลูกแกะพันธุ์เสือเค็นอิจิ Ep 19

Kenichi The Mightiest Disciple ลูกแกะพันธุ์เสือเค็นอิจิ Ep 20

Kenichi The Mightiest Disciple ลูกแกะพันธุ์เสือเค็นอิจิ Ep 21

Kenichi The Mightiest Disciple ลูกแกะพันธุ์เสือเค็นอิจิ Ep 22

Kenichi The Mightiest Disciple ลูกแกะพันธุ์เสือเค็นอิจิ Ep 23

Kenichi The Mightiest Disciple ลูกแกะพันธุ์เสือเค็นอิจิ Ep 24

Kenichi The Mightiest Disciple ลูกแกะพันธุ์เสือเค็นอิจิ Ep 25

Kenichi The Mightiest Disciple ลูกแกะพันธุ์เสือเค็นอิจิ Ep 26

Kenichi The Mightiest Disciple ลูกแกะพันธุ์เสือเค็นอิจิ Ep 27

Kenichi The Mightiest Disciple ลูกแกะพันธุ์เสือเค็นอิจิ Ep 28

Kenichi The Mightiest Disciple ลูกแกะพันธุ์เสือเค็นอิจิ Ep 29

Kenichi The Mightiest Disciple ลูกแกะพันธุ์เสือเค็นอิจิ Ep 30

Kenichi The Mightiest Disciple ลูกแกะพันธุ์เสือเค็นอิจิ Ep 31

Kenichi The Mightiest Disciple ลูกแกะพันธุ์เสือเค็นอิจิ Ep 32

Kenichi The Mightiest Disciple ลูกแกะพันธุ์เสือเค็นอิจิ Ep 33

Kenichi The Mightiest Disciple ลูกแกะพันธุ์เสือเค็นอิจิ Ep 34

Kenichi The Mightiest Disciple ลูกแกะพันธุ์เสือเค็นอิจิ Ep 35

Kenichi The Mightiest Disciple ลูกแกะพันธุ์เสือเค็นอิจิ Ep 36

Kenichi The Mightiest Disciple ลูกแกะพันธุ์เสือเค็นอิจิ Ep 37

Kenichi The Mightiest Disciple ลูกแกะพันธุ์เสือเค็นอิจิ Ep 38

Kenichi The Mightiest Disciple ลูกแกะพันธุ์เสือเค็นอิจิ Ep 39

Kenichi The Mightiest Disciple ลูกแกะพันธุ์เสือเค็นอิจิ Ep 40

Kenichi The Mightiest Disciple ลูกแกะพันธุ์เสือเค็นอิจิ Ep 41

Kenichi The Mightiest Disciple ลูกแกะพันธุ์เสือเค็นอิจิ Ep 42

Kenichi The Mightiest Disciple ลูกแกะพันธุ์เสือเค็นอิจิ Ep 43

Kenichi The Mightiest Disciple ลูกแกะพันธุ์เสือเค็นอิจิ Ep 44

Kenichi The Mightiest Disciple ลูกแกะพันธุ์เสือเค็นอิจิ Ep 45

Kenichi The Mightiest Disciple ลูกแกะพันธุ์เสือเค็นอิจิ Ep 46

Kenichi The Mightiest Disciple ลูกแกะพันธุ์เสือเค็นอิจิ Ep 47

Kenichi The Mightiest Disciple ลูกแกะพันธุ์เสือเค็นอิจิ Ep 48

Kenichi The Mightiest Disciple ลูกแกะพันธุ์เสือเค็นอิจิ Ep 49

Kenichi The Mightiest Disciple ลูกแกะพันธุ์เสือเค็นอิจิ Ep 50