Like-Anime ดูAnime ดูการ์ตูนออนไลน์ อนิเมะซับไทย การ์ตูนซับไทย การ์ตูนพากย์ไทย

Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 2

Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 2

กองทัพเคโรน (?O?OR) ได้เตรียมการยึดครองโลกมนุษย์ด้วยกำลังทหารแต่ในปฏิบัติการวันแรก สิบโทเคโรโระซึ่งเป็นหัวหน้ากองร้อยเคโรโระที่เข้ามาแทรกซึมบนโลกเป็นแนวหน้าได้ถูกพี่น้องฮินาตะจับตัวได้โดยบังเอิญ เมื่อกองทัพหลักทราบเรื่องจึงถอยทัพกลับ และสั่งให้พวกเคโรโระปฏิบัติการยึดครองโลกไปตามลำพัง พวกเคโรโระได้ดำเนินการสารพัดวิธี เพื่อหาทางยึดครองเพโคปอง (ชื่อดาวโลกที่มนุษย์ต่างดาวในเรื่องเรียก ในฉบับอะนิเมะเปลี่ยนชื่อมาเป็นเพโคปอง) แม้ว่าทุกครั้งจะประสบความล้มเหลวเพราะนิสัยของตัวเคโรโระเองก็ตาม ขณะเดียวกันก็ต้องปกป้องโลกจากอันตราย และมนุษย์ต่างดาวกลุ่มอื่นด้วย

Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 2 Ep 1

Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 2 Ep 2

Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 2 Ep 3

Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 2 Ep 4

Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 2 Ep 5

Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 2 Ep 6

Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 2 Ep 7

Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 2 Ep 8

Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 2 Ep 9

Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 2 Ep 10

Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 2 Ep 11

Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 2 Ep 12

Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 2 Ep 13

Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 2 Ep 14

Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 2 Ep 15

Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 2 Ep 16

Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 2 Ep 17

Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 2 Ep 18

Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 2 Ep 19

Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 2 Ep 20

Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 2 Ep 21

Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 2 Ep 22

Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 2 Ep 23

Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 2 Ep 24

Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 2 Ep 25

Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 2 Ep 26

Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 2 Ep 27

Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 2 Ep 28

Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 2 Ep 29

Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 2 Ep 30

Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 2 Ep 31

Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 2 Ep 32

Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 2 Ep 33

Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 2 Ep 34

Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 2 Ep 35

Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 2 Ep 36

Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 2 Ep 37

Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 2 Ep 38

Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 2 Ep 39

Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 2 Ep 40

Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 2 Ep 41

Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 2 Ep 42

Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 2 Ep 43

Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 2 Ep 44

Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 2 Ep 45

Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 2 Ep 46

Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 2 Ep 47

Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 2 Ep 48

Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 2 Ep 49

Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 2 Ep 50

Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 2 Ep 51

Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 2 Ep 52