Like-Anime ดูAnime ดูการ์ตูนออนไลน์ อนิเมะซับไทย การ์ตูนซับไทย การ์ตูนพากย์ไทย

One Piece วันพีซ ฤดูกาลที่ 6 เกาะแห่งท้องฟ้า

One Piece วันพีซ ฤดูกาลที่ 6 เกาะแห่งท้องฟ้า

วันพีซ เป็นเรื่องราวในยุคทองของโจรสลัด โจรสลัดทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือเพื่อค้นหา สมบัติที่เรียกว่า "วันพีซ" ซึ่งผู้ใดสามารถค้นหาและครอบครองวันพีซอยู่ ผู้นั้นก็คือเจ้าแห่งโจรสลัด(ราชาโจรสลัด) โดยผู้ที่เคยครอบครองวันพีซนั้นมีอยู่คนเดียวตามที่เปิดเผยคือ เจ้าแห่งโจรสลัด โกลด์ ดี โรเจอร์ ซึ่งหลังจากที่ ได้ครอบครองวันพีซแล้ว โกลด์ ดี โรเจอร์ก็ได้มอบตัว และยอมรับโทษการประหารชีวิตที่เกาะโร๊คบ้านเกิดของตน และก่อนตายโกลด์ ดี โรเจอร์ ได้ทิ้งคำพูดก่อนตายที่เปลี่ยนยุคสมัยของโจรสลัดว่า "สมบัติของฉันน่ะเหรอ อยากได้ก็เอาไปสิ ไปหาเอาเลย ฉันเอาทุกอย่างบนโลกไปไว้ที่นั่นหมดแล้ว" แล้วเหล่า โจรสลัดทั้งหลายจึงมุ่งหน้าสู่แกรนด์ไลน์เพื่อตามหาวันพีซ

One Piece วันพีซ ฤดูกาลที่ 6 เกาะแห่งท้องฟ้า Ep 145

One Piece วันพีซ ฤดูกาลที่ 6 เกาะแห่งท้องฟ้า Ep 146

One Piece วันพีซ ฤดูกาลที่ 6 เกาะแห่งท้องฟ้า Ep 147

One Piece วันพีซ ฤดูกาลที่ 6 เกาะแห่งท้องฟ้า Ep 148

One Piece วันพีซ ฤดูกาลที่ 6 เกาะแห่งท้องฟ้า Ep 149

One Piece วันพีซ ฤดูกาลที่ 6 เกาะแห่งท้องฟ้า Ep 150

One Piece วันพีซ ฤดูกาลที่ 6 เกาะแห่งท้องฟ้า Ep 151

One Piece วันพีซ ฤดูกาลที่ 6 เกาะแห่งท้องฟ้า Ep 152

One Piece วันพีซ ฤดูกาลที่ 6 เกาะแห่งท้องฟ้า Ep 153

One Piece วันพีซ ฤดูกาลที่ 6 เกาะแห่งท้องฟ้า Ep 154

One Piece วันพีซ ฤดูกาลที่ 6 เกาะแห่งท้องฟ้า Ep 155

One Piece วันพีซ ฤดูกาลที่ 6 เกาะแห่งท้องฟ้า Ep 156

One Piece วันพีซ ฤดูกาลที่ 6 เกาะแห่งท้องฟ้า Ep 157

One Piece วันพีซ ฤดูกาลที่ 6 เกาะแห่งท้องฟ้า Ep 158

One Piece วันพีซ ฤดูกาลที่ 6 เกาะแห่งท้องฟ้า Ep 159

One Piece วันพีซ ฤดูกาลที่ 6 เกาะแห่งท้องฟ้า Ep 160

One Piece วันพีซ ฤดูกาลที่ 6 เกาะแห่งท้องฟ้า Ep 161

One Piece วันพีซ ฤดูกาลที่ 6 เกาะแห่งท้องฟ้า Ep 162

One Piece วันพีซ ฤดูกาลที่ 6 เกาะแห่งท้องฟ้า Ep 163

One Piece วันพีซ ฤดูกาลที่ 6 เกาะแห่งท้องฟ้า Ep 164

One Piece วันพีซ ฤดูกาลที่ 6 เกาะแห่งท้องฟ้า Ep 165

One Piece วันพีซ ฤดูกาลที่ 6 เกาะแห่งท้องฟ้า Ep 166

One Piece วันพีซ ฤดูกาลที่ 6 เกาะแห่งท้องฟ้า Ep 167

One Piece วันพีซ ฤดูกาลที่ 6 เกาะแห่งท้องฟ้า Ep 168

One Piece วันพีซ ฤดูกาลที่ 6 เกาะแห่งท้องฟ้า Ep 169

One Piece วันพีซ ฤดูกาลที่ 6 เกาะแห่งท้องฟ้า Ep 170

One Piece วันพีซ ฤดูกาลที่ 6 เกาะแห่งท้องฟ้า Ep 171

One Piece วันพีซ ฤดูกาลที่ 6 เกาะแห่งท้องฟ้า Ep 172

One Piece วันพีซ ฤดูกาลที่ 6 เกาะแห่งท้องฟ้า Ep 173

One Piece วันพีซ ฤดูกาลที่ 6 เกาะแห่งท้องฟ้า Ep 174

One Piece วันพีซ ฤดูกาลที่ 6 เกาะแห่งท้องฟ้า Ep 175

One Piece วันพีซ ฤดูกาลที่ 6 เกาะแห่งท้องฟ้า Ep 176

One Piece วันพีซ ฤดูกาลที่ 6 เกาะแห่งท้องฟ้า Ep 177

One Piece วันพีซ ฤดูกาลที่ 6 เกาะแห่งท้องฟ้า Ep 178

One Piece วันพีซ ฤดูกาลที่ 6 เกาะแห่งท้องฟ้า Ep 179

One Piece วันพีซ ฤดูกาลที่ 6 เกาะแห่งท้องฟ้า Ep 180

One Piece วันพีซ ฤดูกาลที่ 6 เกาะแห่งท้องฟ้า Ep 181

One Piece วันพีซ ฤดูกาลที่ 6 เกาะแห่งท้องฟ้า Ep 182

One Piece วันพีซ ฤดูกาลที่ 6 เกาะแห่งท้องฟ้า Ep 183

One Piece วันพีซ ฤดูกาลที่ 6 เกาะแห่งท้องฟ้า Ep 184

One Piece วันพีซ ฤดูกาลที่ 6 เกาะแห่งท้องฟ้า Ep 185

One Piece วันพีซ ฤดูกาลที่ 6 เกาะแห่งท้องฟ้า Ep 186

One Piece วันพีซ ฤดูกาลที่ 6 เกาะแห่งท้องฟ้า Ep 187

One Piece วันพีซ ฤดูกาลที่ 6 เกาะแห่งท้องฟ้า Ep 188

One Piece วันพีซ ฤดูกาลที่ 6 เกาะแห่งท้องฟ้า Ep 189

One Piece วันพีซ ฤดูกาลที่ 6 เกาะแห่งท้องฟ้า Ep 190

One Piece วันพีซ ฤดูกาลที่ 6 เกาะแห่งท้องฟ้า Ep 191

One Piece วันพีซ ฤดูกาลที่ 6 เกาะแห่งท้องฟ้า Ep 192

One Piece วันพีซ ฤดูกาลที่ 6 เกาะแห่งท้องฟ้า Ep 193

One Piece วันพีซ ฤดูกาลที่ 6 เกาะแห่งท้องฟ้า Ep 194

One Piece วันพีซ ฤดูกาลที่ 6 เกาะแห่งท้องฟ้า Ep 195

One Piece วันพีซ ฤดูกาลที่ 6 เกาะแห่งท้องฟ้า Ep 196