Like-Anime ดูAnime ดูการ์ตูนออนไลน์ อนิเมะซับไทย การ์ตูนซับไทย การ์ตูนพากย์ไทย

Psycho Pass ไซโคพาส ถอดรหัสล่า

Psycho Pass ไซโคพาส ถอดรหัสล่า

เรื่องย่อ เรื่องราวได้กล่าวขึ้นในปี 2113 เป็นยุคที่การปกครองทางสังคมได้มีการนำเอาระบบกฎหมายไฮเทคที่มีชื่อว่า “Sibyl System” เข้ามาบังคับใช้พลเมือง เพื่อมุ่งหวังที่จะสร้างความเป็นเสถียรภาพและระเบียบแบบแผนการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนในสังคม… แต่ทว่า… ด้วยกฎหมายของ Sibyl System อันเสมือนเป็นกฎเกณฑ์ที่ชี้นำมากกว่าความเป็นหลักประชาธิปไตยจนเกินไปนั้น กลับสร้างความเห็นต่างที่ยากเกินการยอมรับได้ นี่จึงไม่ต่างจากกฎหมายที่ชี้ให้คนไหนเป็นคนไหนตายได้อย่างง่ายดาย เพราะเมื่อ “ความถูกต้อง… ความถูกผิด… และความเท่าเทียม” ได้ถูกตัดสินจากระดับสีความแตกต่างของค่าสัมประสิทธิ์อาชญากรรม หรือที่เรียกว่า “ไซโค-พาร์ท” จึงส่งผลทำให้ความเห็นต่างแปรเปลี่ยนไปสู่แนวคิดการต่อต้านและกระบวนการล้มล้างกฎเกณฑ์การปกครอง ที่คอยกดขี่ห่มเหงอย่างไร้ซึ่งความเป็นเสรีชน…

Psycho Pass ไซโคพาส ถอดรหัสล่า : : : : : Ep 1 : : : : :

Psycho Pass ไซโคพาส ถอดรหัสล่า : : : : : Ep 2 : : : : :

Psycho Pass ไซโคพาส ถอดรหัสล่า : : : : : Ep 3 : : : : :

Psycho Pass ไซโคพาส ถอดรหัสล่า : : : : : Ep 4 : : : : :

Psycho Pass ไซโคพาส ถอดรหัสล่า : : : : : Ep 5 : : : : :

Psycho Pass ไซโคพาส ถอดรหัสล่า : : : : : Ep 6 : : : : :

Psycho Pass ไซโคพาส ถอดรหัสล่า : : : : : Ep 7: : : : :

Psycho Pass ไซโคพาส ถอดรหัสล่า : : : : : Ep 8 : : : : :

Psycho Pass ไซโคพาส ถอดรหัสล่า : : : : : Ep 9 : : : : :

Psycho Pass ไซโคพาส ถอดรหัสล่า : : : : : Ep 10 : : : : :

Psycho Pass ไซโคพาส ถอดรหัสล่า : : : : : Ep 11 : : : : :

Psycho Pass ไซโคพาส ถอดรหัสล่า : : : : : Ep 12 : : : : :

Psycho Pass ไซโคพาส ถอดรหัสล่า : : : : : Ep 13 : : : : :

Psycho Pass ไซโคพาส ถอดรหัสล่า : : : : : Ep 14 : : : : :

Psycho Pass ไซโคพาส ถอดรหัสล่า : : : : : Ep 15 : : : : :

Psycho Pass ไซโคพาส ถอดรหัสล่า : : : : : Ep 16 : : : : :

Psycho Pass ไซโคพาส ถอดรหัสล่า : : : : : Ep 17 : : : : :

Psycho Pass ไซโคพาส ถอดรหัสล่า : : : : : Ep 18 : : : : :

Psycho Pass ไซโคพาส ถอดรหัสล่า : : : : : Ep 19 : : : : :

Psycho Pass ไซโคพาส ถอดรหัสล่า : : : : : Ep 20 : : : : :

Psycho Pass ไซโคพาส ถอดรหัสล่า : : : : : Ep 20 : : : : :

Psycho Pass ไซโคพาส ถอดรหัสล่า : : : : : Ep 20 : : : : :