Like-Anime ดูAnime ดูการ์ตูนออนไลน์ อนิเมะซับไทย การ์ตูนซับไทย การ์ตูนพากย์ไทย

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า

เซนต์เซย์ย่า (ญี่ปุ่น: ????? Seinto Seiya เซนโตะเซยะ ?) เป็นชื่อของหนังสือการ์ตูน ซึ่งแต่งขึ้นโดย มาซามิ คุรุมาดะ ซึ่งใช้กลุ่มดาวม้าบินมาเป็นตัวเอกของเรื่อง เนื่องจากม้าบินกำลังอยู่ในท่าทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า ตรงกับภาพลักษณ์ของตัวเอกที่เขาได้คิดไว้นั่นเอง โดยมีเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กหนุ่ม 5 คนที่เรียกว่า เซนต์ (saint) ต่อสู้โดยใช้ร่างกายของตนเองเป็นอาวุธเพื่อปกป้องคิโดะ ซาโอริ ผู้เป็นอวตารของเทพีอะธีนา และต่อสู้กับทัพศัตรูแห่งความชั่วร้าย ในโลกร่วมสมัยที่มีบรรยากาศของเทพปกรณัมกรีก

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 1 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 2 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 3 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 4 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 5 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 6 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 7 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 8 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 9 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 10 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 11 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 12 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 13 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 14 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 15 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 16 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 17 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 18 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 19 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 20 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 21 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 22 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 23 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 24 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 25 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 26 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 27 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 28 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 29 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 30 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 31 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 32 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 33 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 34 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 35 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 36 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 37 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 38 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 39 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 40 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 41 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 42 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 43 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 44 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 45 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 46 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 47 : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 48 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 49 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 50 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 51 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 52 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 53 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 54 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 55 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 56 : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 57 : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 58 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 59 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 60 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 61 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 62 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 63 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 64 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 65 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 66 : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 67: : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 68 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 69 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 70 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 71 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 72: : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 73 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 74 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 75 : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 76: : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 77 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 78 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 79 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 80 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 81: : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 82 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 83 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 84: : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 85: : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 86 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 87 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 88 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 89 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 90: : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 91 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 92 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 93: : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 94: : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 95 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 96 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 97 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 98 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 99: : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 100 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 101 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 102: : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 103: : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 104 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 105 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 106 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 107 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 108: : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 109 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 110 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 111 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 112: : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 113 : : : : :

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า : : : : : Ep 114 : : : : :