Like-Anime ดูAnime ดูการ์ตูนออนไลน์ อนิเมะซับไทย การ์ตูนซับไทย การ์ตูนพากย์ไทย

Saint Seiya : The Hades เซนต์เซย่า ภาค6 เจ้านรกฮาเดส

Saint Seiya : The Hades เซนต์เซย่า ภาค6 เจ้านรกฮาเดส

เนื้อเรื่องของเซนต์เซย์ย่านั้น ในฉบับมังกะสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ภาค ด้วยกัน ได้แก่ ภาคศึก12 ราศีภาคโพเซดอน และภาคฮาเดส แต่ในอะนิเมะนั้น ได้เพิ่มภาคอาสการ์ดเข้ามา ซึ่งเป็นภาครอยต่อระหว่าง ภาคศึก 12 ราศีและภาคโพเซดอน นอกจากนี้ ยังได้มีการแต่งเนื้อเรื่องเพิ่มขึ้นมาในภายหลังอีกหลายภาคด้วยกัน สำหรับเนื้อเรื่องย่อของภาคต่าง ๆ มีดังนี้

Saint Seiya : The Hades เซนต์เซย่า ภาค6 เจ้านรกฮาเดส Ep 1

Saint Seiya : The Hades เซนต์เซย่า ภาค6 เจ้านรกฮาเดส Ep 2

Saint Seiya : The Hades เซนต์เซย่า ภาค6 เจ้านรกฮาเดส Ep 3

Saint Seiya : The Hades เซนต์เซย่า ภาค6 เจ้านรกฮาเดส Ep 4

Saint Seiya : The Hades เซนต์เซย่า ภาค6 เจ้านรกฮาเดส Ep 5

Saint Seiya : The Hades เซนต์เซย่า ภาค6 เจ้านรกฮาเดส Ep 6

Saint Seiya : The Hades เซนต์เซย่า ภาค6 เจ้านรกฮาเดส Ep 7

Saint Seiya : The Hades เซนต์เซย่า ภาค6 เจ้านรกฮาเดส Ep 8

Saint Seiya : The Hades เซนต์เซย่า ภาค6 เจ้านรกฮาเดส Ep 9

Saint Seiya : The Hades เซนต์เซย่า ภาค6 เจ้านรกฮาเดส Ep 10

Saint Seiya : The Hades เซนต์เซย่า ภาค6 เจ้านรกฮาเดส Ep 11

Saint Seiya : The Hades เซนต์เซย่า ภาค6 เจ้านรกฮาเดส Ep 12

Saint Seiya : The Hades เซนต์เซย่า ภาค6 เจ้านรกฮาเดส Ep 13

Saint Seiya : The Hades เซนต์เซย่า ภาค6 เจ้านรกฮาเดส Ep 14

Saint Seiya : The Hades เซนต์เซย่า ภาค6 เจ้านรกฮาเดส Ep 15

Saint Seiya : The Hades เซนต์เซย่า ภาค6 เจ้านรกฮาเดส Ep 16

Saint Seiya : The Hades เซนต์เซย่า ภาค6 เจ้านรกฮาเดส Ep 17

Saint Seiya : The Hades เซนต์เซย่า ภาค6 เจ้านรกฮาเดส Ep 18

Saint Seiya : The Hades เซนต์เซย่า ภาค6 เจ้านรกฮาเดส Ep 19

Saint Seiya : The Hades เซนต์เซย่า ภาค6 เจ้านรกฮาเดส Ep 20

Saint Seiya : The Hades เซนต์เซย่า ภาค6 เจ้านรกฮาเดส Ep 21

Saint Seiya : The Hades เซนต์เซย่า ภาค6 เจ้านรกฮาเดส Ep 22

Saint Seiya : The Hades เซนต์เซย่า ภาค6 เจ้านรกฮาเดส Ep 23

Saint Seiya : The Hades เซนต์เซย่า ภาค6 เจ้านรกฮาเดส Ep 24

Saint Seiya : The Hades เซนต์เซย่า ภาค6 เจ้านรกฮาเดส Ep 25

Saint Seiya : The Hades เซนต์เซย่า ภาค6 เจ้านรกฮาเดส Ep 26

Saint Seiya : The Hades เซนต์เซย่า ภาค6 เจ้านรกฮาเดส Ep 27

Saint Seiya : The Hades เซนต์เซย่า ภาค6 เจ้านรกฮาเดส Ep 28

Saint Seiya : The Hades เซนต์เซย่า ภาค6 เจ้านรกฮาเดส Ep 29

Saint Seiya : The Hades เซนต์เซย่า ภาค6 เจ้านรกฮาเดส Ep 30

Saint Seiya : The Hades เซนต์เซย่า ภาค6 เจ้านรกฮาเดส Ep 31