Like-Anime ดูAnime ดูการ์ตูนออนไลน์ อนิเมะซับไทย การ์ตูนซับไทย การ์ตูนพากย์ไทย

Samurai 7 เจ็ดเซียนซามูไร

Samurai 7 เจ็ดเซียนซามูไร

เนื้อเรื่องย่อ ในยามที่โลกไร้ขือแป ซามูไรที่ตกอับ เปลี่ยนตนเองเป็น โนบุเซริ (ซามูไรหุ่นยนต์) ปกครองพื้นที่ต่างๆ รีดไถข้าวจากชาวนายากจนวันหนึ่ง ชาวบ้านหมู่บ้านหนึ่ง คิดจะเปลี่ยนธรรมเนียมอันแสนกดขี่นี้เสีย จึงได้ออกตามหา ซามูไร เพื่อช่วยกำจัดเหล่า โนบุเซริ โดยเสนอข้อแลกเปลี่ยนเป็น ข้าว สิ่งเดียวที่พอจะเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนกับเหล่าซามูไรได้ แต่หากจะกำจัดโนบุเซริให้ได้ จำเป็นต้องหา ซามูไรให้ได้ 7 คนคิราระจึงออกเดินทางไปเมืองหลวงที่อยู่ของเหล่าพ่อค้า เพื่อตามหาซามูไรจนครบ 7 คน แต่แล้วการต่อสู้เพื่อปกป้องข้าวของหมู่บ้านคันนะได้กลายเป็นเรื่องราวใหญ่ โตจนถึงขั้นเปลี่ยนการปกครองของรัฐนี้ไปเหล่าซามูไรทั้ง 7 ได้ค้นพบสิ่งที่แต่ละคนตามหาและมุ่งหวังในการต่อสู้นี้ แม้จะต้องพบกับความเจ็บปวดและอันตรายถึงแก่ชีวิตตนเองก็ตาม

Samurai 7 เจ็ดเซียนซามูไร : : : : : Ep 1 : : : : :

Samurai 7 เจ็ดเซียนซามูไร : : : : : Ep 2 : : : : :

Samurai 7 เจ็ดเซียนซามูไร : : : : : Ep 3 : : : : :

Samurai 7 เจ็ดเซียนซามูไร : : : : : Ep 4 : : : : :

Samurai 7 เจ็ดเซียนซามูไร : : : : : Ep 5 : : : : :

Samurai 7 เจ็ดเซียนซามูไร : : : : : Ep 6 : : : : :

Samurai 7 เจ็ดเซียนซามูไร : : : : : Ep 7: : : : :

Samurai 7 เจ็ดเซียนซามูไร : : : : : Ep 8: : : : :

Samurai 7 เจ็ดเซียนซามูไร : : : : : Ep 9: : : : :

Samurai 7 เจ็ดเซียนซามูไร : : : : : Ep 10 : : : : :

Samurai 7 เจ็ดเซียนซามูไร : : : : : Ep 11 : : : : :

Samurai 7 เจ็ดเซียนซามูไร : : : : : Ep 12 : : : : :

Samurai 7 เจ็ดเซียนซามูไร : : : : : Ep 13 : : : : :

Samurai 7 เจ็ดเซียนซามูไร : : : : : Ep 14 : : : : :

Samurai 7 เจ็ดเซียนซามูไร : : : : : Ep 15 : : : : :

Samurai 7 เจ็ดเซียนซามูไร : : : : : Ep 16 : : : : :

Samurai 7 เจ็ดเซียนซามูไร : : : : : Ep 17 : : : : :

Samurai 7 เจ็ดเซียนซามูไร : : : : : Ep 18 : : : : :

Samurai 7 เจ็ดเซียนซามูไร : : : : : Ep 19 : : : : :

Samurai 7 เจ็ดเซียนซามูไร : : : : : Ep 20 : : : : :

Samurai 7 เจ็ดเซียนซามูไร : : : : : Ep 21 : : : : :

Samurai 7 เจ็ดเซียนซามูไร : : : : : Ep 22 : : : : :

Samurai 7 เจ็ดเซียนซามูไร : : : : : Ep 23 : : : : :

Samurai 7 เจ็ดเซียนซามูไร : : : : : Ep 24 : : : : :

Samurai 7 เจ็ดเซียนซามูไร : : : : : Ep 25 : : : : :

Samurai 7 เจ็ดเซียนซามูไร : : : : : Ep 26 : : : : :