Like-Anime ดูAnime ดูการ์ตูนออนไลน์ อนิเมะซับไทย การ์ตูนซับไทย การ์ตูนพากย์ไทย

Shaman King ราชันย์แห่งภูต

Shaman King ราชันย์แห่งภูต

เรื่องย่อ Shaman king / ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ เรื่องราชันย์แห่งภูตได้เริ่มจาก การที่มีการจัดชาแมนไฟท์ขึ้นทุกๆ 500 ปี และปีนี้ชาแมนไฟท์ได้จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเมืองโตเกียว เป็นเวลาที่ตระกูลอาซาคุระรอคอยเพื่อให้โยได้ลงแข่งขั้นครั้งนี้ ความปรารถนาของตระกูลอาซาคุระไมได้ต้องการให้โยได้ครอบครองโลกแต่เหตุผลคือ ต้องการให้โยยับยั้งการกลับมาของฮาโอ ซึ่งถือได้ว่าเป็นบรรพบุรุษของโยเมื่อ 1,000 ปีก่อน ฮาโอ ได้เป็นราชันแห่งภูต และครั้งนี้ฮาโอก็ต้องการกลับมาเป็นอีกครั้ง แต่ที่ต้องยับยั้งไว้เพราะว่า วัตถุประสงค์ของฮาโอเมื่อได้เป็นราชันแห่งภูต และได้เกรตสปิริตมาครอบครองแล้วก็คือ ฆ่าทุกคนที่ไม่ใช่ชาแมนบนโลกนี้ทิ้งให้หมดเพื่อสร้างโลกที่มีแต่ชาแมน และตั้งตัวเป็นใหญ่เพื่อครอบครองโลกนี้

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 1

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 2

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 3

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 4

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 5

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 6

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 7

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 8

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 9

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 10

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 11

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 12

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 13

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 14

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 15

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 16

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 17

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 18

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 19

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 20

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 21

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 22

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 23

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 24

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 25

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 26

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 27

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 28

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 29

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 30

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 31

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 32

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 33

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 34

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 35

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 36

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 37

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 38

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 39

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 40

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 41

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 42

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 43

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 44

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 45

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 46

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 47

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 48

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 49

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 50

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 51

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 52

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 53

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 54

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 55

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 56

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 57

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 58

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 59

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 60

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 61

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 62

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 63

Shaman King ราชันย์แห่งภูต Ep 64