Like-Anime ดูAnime ดูการ์ตูนออนไลน์ อนิเมะซับไทย การ์ตูนซับไทย การ์ตูนพากย์ไทย

Tensou Sentai Goseiger ขบวนการเทพสวรรค์ โกเซย์เจอร์

Tensou Sentai Goseiger ขบวนการเทพสวรรค์ โกเซย์เจอร์

ในอดีตกาล โลกถูกสร้างขึ้นด้วยพลังของเทพยดาทั้งหลายที่ร่วมกันสร้างโลกขึ้นมา ซึ่งเหล่าเทวดาที่สร้างโลกนั้นถูกเรียกขานว่า โกเซย์เทนชิ , โกเซย์เทนชิ แบ่งการปกครองตนเองออกเป็น3เผ่า ประกอบไปด้วย สกายอิค (เผ่าที่ใช้พลังแห่งผืนนภา) , แลนดิค (เผ่าที่ใช้พลังของผืนปฐพี) และ ซีอิค (เผ่าที่ใช้พลังของวารีและมหาสมุทร) ซึ่งทั้ง3เผ่ามีหน้าที่คอยปกป้องโลกมนุษย์และสวรรค์ให้พ้นภัยจากศัตรูที่หมายยึดครองโลกทั้งศัตรูที่กำเนิดขึ้นในโลกอย่างยูมาจู จนสามารถสกัดกั้นการรุกรานโลกได้เป็นผลสำเร็จ แต่ภารกิจปกป้องโลกยังมีคงอยู่ต่อไป

Tensou Sentai Goseiger ขบวนการเทพสวรรค์ โกเซย์เจอร์ Ep 1

Tensou Sentai Goseiger ขบวนการเทพสวรรค์ โกเซย์เจอร์ Ep 2

Tensou Sentai Goseiger ขบวนการเทพสวรรค์ โกเซย์เจอร์ Ep 3

Tensou Sentai Goseiger ขบวนการเทพสวรรค์ โกเซย์เจอร์ Ep 4

Tensou Sentai Goseiger ขบวนการเทพสวรรค์ โกเซย์เจอร์ Ep 5

Tensou Sentai Goseiger ขบวนการเทพสวรรค์ โกเซย์เจอร์ Ep 6

Tensou Sentai Goseiger ขบวนการเทพสวรรค์ โกเซย์เจอร์ Ep 7

Tensou Sentai Goseiger ขบวนการเทพสวรรค์ โกเซย์เจอร์ Ep 8

Tensou Sentai Goseiger ขบวนการเทพสวรรค์ โกเซย์เจอร์ Ep 9

Tensou Sentai Goseiger ขบวนการเทพสวรรค์ โกเซย์เจอร์ Ep 10

Tensou Sentai Goseiger ขบวนการเทพสวรรค์ โกเซย์เจอร์ Ep 11

Tensou Sentai Goseiger ขบวนการเทพสวรรค์ โกเซย์เจอร์ Ep 12

Tensou Sentai Goseiger ขบวนการเทพสวรรค์ โกเซย์เจอร์ Ep 13

Tensou Sentai Goseiger ขบวนการเทพสวรรค์ โกเซย์เจอร์ Ep 14

Tensou Sentai Goseiger ขบวนการเทพสวรรค์ โกเซย์เจอร์ Ep 15

Tensou Sentai Goseiger ขบวนการเทพสวรรค์ โกเซย์เจอร์ Ep 16

Tensou Sentai Goseiger ขบวนการเทพสวรรค์ โกเซย์เจอร์ Ep 17

Tensou Sentai Goseiger ขบวนการเทพสวรรค์ โกเซย์เจอร์ Ep 18

Tensou Sentai Goseiger ขบวนการเทพสวรรค์ โกเซย์เจอร์ Ep 19

Tensou Sentai Goseiger ขบวนการเทพสวรรค์ โกเซย์เจอร์ Ep 20

Tensou Sentai Goseiger ขบวนการเทพสวรรค์ โกเซย์เจอร์ Ep 21

Tensou Sentai Goseiger ขบวนการเทพสวรรค์ โกเซย์เจอร์ Ep 22

Tensou Sentai Goseiger ขบวนการเทพสวรรค์ โกเซย์เจอร์ Ep 23

Tensou Sentai Goseiger ขบวนการเทพสวรรค์ โกเซย์เจอร์ Ep 24

Tensou Sentai Goseiger ขบวนการเทพสวรรค์ โกเซย์เจอร์ Ep 25

Tensou Sentai Goseiger ขบวนการเทพสวรรค์ โกเซย์เจอร์ Ep 26

Tensou Sentai Goseiger ขบวนการเทพสวรรค์ โกเซย์เจอร์ Ep 27

Tensou Sentai Goseiger ขบวนการเทพสวรรค์ โกเซย์เจอร์ Ep 28

Tensou Sentai Goseiger ขบวนการเทพสวรรค์ โกเซย์เจอร์ Ep 29

Tensou Sentai Goseiger ขบวนการเทพสวรรค์ โกเซย์เจอร์ Ep 30

Tensou Sentai Goseiger ขบวนการเทพสวรรค์ โกเซย์เจอร์ Ep 31

Tensou Sentai Goseiger ขบวนการเทพสวรรค์ โกเซย์เจอร์ Ep 32

Tensou Sentai Goseiger ขบวนการเทพสวรรค์ โกเซย์เจอร์ Ep 33

Tensou Sentai Goseiger ขบวนการเทพสวรรค์ โกเซย์เจอร์ Ep 34

Tensou Sentai Goseiger ขบวนการเทพสวรรค์ โกเซย์เจอร์ Ep 35

Tensou Sentai Goseiger ขบวนการเทพสวรรค์ โกเซย์เจอร์ Ep 36

Tensou Sentai Goseiger ขบวนการเทพสวรรค์ โกเซย์เจอร์ Ep 37

Tensou Sentai Goseiger ขบวนการเทพสวรรค์ โกเซย์เจอร์ Ep 38