Like-Anime ดูAnime ดูการ์ตูนออนไลน์ อนิเมะซับไทย การ์ตูนซับไทย การ์ตูนพากย์ไทย

The Three-Eyed One 3 ตาปาฏิหารย์

The Three-Eyed One 3 ตาปาฏิหารย์

โฮสึเกะ ชาราคุ เด็กมัธยมต้นผู้มีดวงตาสามดวง เขาได้ปกปิดดวงตาที่สามนั่นไว้เสมอ มีนิสัยขี้แยอ่อนแอไม่เอาไหน แต่ครั้งใดที่โฮสึกะถูกแกะพลาสเตอร์ปิดแผลที่หน้าผากซึ่งเขาเอาไว้ปกปิดดวงตาที่สามของเขานั้น พลังภายในตัวโฮสึกะจะปะทุออกมากลับกลายเป็นคนอีกบุคลิคที่มีความกร้าวร้าว ห้าวหาญ ฉลาดเป็นเลิศ เพื่อออกไปกำจัดเหล่าปิศาจร้าย ซาราคุ เคียวสุเกะเด็กน้อย 3 ตาที่ถูกเลี้ยงดูมาโดยมนุษย์ ปกปิดอำนาจพลังจิตเอาไว้ด้วยพลาสเตอร์ เมื่อใดที่พลาสเตอร์นี้หลุดออก ความวุ่นวายปั่นป่วนด้วยอำนาจของ 3 ตาก็จะตามมา ภายใต้การประคับประคองของพ่อบุญธรรมและเพื่อนสาวจอมบู๊จิโยโกะยังไม่สามารถทดแทนความอบอุ่นจากแม่และความเปล่าเปลี่ยวในฐานะเผ่าพันธุ์ 3 ตาคนสุดท้าย ความหายนะและปริศนาอารยธรรมโบราณจากเผ่า 3 ตา กำลังรอการค้นพบจากซาราคุ

The Three-Eyed One 3 ตาปาฏิหารย์ Ep 1

The Three-Eyed One 3 ตาปาฏิหารย์ Ep 2

The Three-Eyed One 3 ตาปาฏิหารย์ Ep 3

The Three-Eyed One 3 ตาปาฏิหารย์ Ep 4

The Three-Eyed One 3 ตาปาฏิหารย์ Ep 5

The Three-Eyed One 3 ตาปาฏิหารย์ Ep 6

The Three-Eyed One 3 ตาปาฏิหารย์ Ep 7

The Three-Eyed One 3 ตาปาฏิหารย์ Ep 8

The Three-Eyed One 3 ตาปาฏิหารย์ Ep 9

The Three-Eyed One 3 ตาปาฏิหารย์ Ep 10

The Three-Eyed One 3 ตาปาฏิหารย์ Ep 11

The Three-Eyed One 3 ตาปาฏิหารย์ Ep 12

The Three-Eyed One 3 ตาปาฏิหารย์ Ep 13

The Three-Eyed One 3 ตาปาฏิหารย์ Ep 14

The Three-Eyed One 3 ตาปาฏิหารย์ Ep 15

The Three-Eyed One 3 ตาปาฏิหารย์ Ep 16

The Three-Eyed One 3 ตาปาฏิหารย์ Ep 17

The Three-Eyed One 3 ตาปาฏิหารย์ Ep 18

The Three-Eyed One 3 ตาปาฏิหารย์ Ep 19

The Three-Eyed One 3 ตาปาฏิหารย์ Ep 20

The Three-Eyed One 3 ตาปาฏิหารย์ Ep 21

The Three-Eyed One 3 ตาปาฏิหารย์ Ep 22

The Three-Eyed One 3 ตาปาฏิหารย์ Ep 23

The Three-Eyed One 3 ตาปาฏิหารย์ Ep 24

The Three-Eyed One 3 ตาปาฏิหารย์ Ep 25

The Three-Eyed One 3 ตาปาฏิหารย์ Ep 26

The Three-Eyed One 3 ตาปาฏิหารย์ Ep 27

The Three-Eyed One 3 ตาปาฏิหารย์ Ep 28

The Three-Eyed One 3 ตาปาฏิหารย์ Ep 29

The Three-Eyed One 3 ตาปาฏิหารย์ Ep 30

The Three-Eyed One 3 ตาปาฏิหารย์ Ep 31

The Three-Eyed One 3 ตาปาฏิหารย์ Ep 32

The Three-Eyed One 3 ตาปาฏิหารย์ Ep 33

The Three-Eyed One 3 ตาปาฏิหารย์ Ep 34

The Three-Eyed One 3 ตาปาฏิหารย์ Ep 35

The Three-Eyed One 3 ตาปาฏิหารย์ Ep 36

The Three-Eyed One 3 ตาปาฏิหารย์ Ep 37

The Three-Eyed One 3 ตาปาฏิหารย์ Ep 38

The Three-Eyed One 3 ตาปาฏิหารย์ Ep 39

The Three-Eyed One 3 ตาปาฏิหารย์ Ep 40

The Three-Eyed One 3 ตาปาฏิหารย์ Ep 41

The Three-Eyed One 3 ตาปาฏิหารย์ Ep 42

The Three-Eyed One 3 ตาปาฏิหารย์ Ep 43

The Three-Eyed One 3 ตาปาฏิหารย์ Ep 44

The Three-Eyed One 3 ตาปาฏิหารย์ Ep 45

The Three-Eyed One 3 ตาปาฏิหารย์ Ep 46

The Three-Eyed One 3 ตาปาฏิหารย์ Ep 47

The Three-Eyed One 3 ตาปาฏิหารย์ Ep 48